Barion to nazwa dowolnego fermionu czyli cząstki o spinie połówkowym ( 1/2, 3/2… ), stosującej się do statystyki Fermiego - Diraca.

Tzw. model partonowy wyjaśnia iż, każdy barion składa się z trzech kwarków walencyjnych i dodatkowo z wielu wirtualnych par kwark - antykwark oraz gluonów. Kwarki odczuwają działanie siły koloru i wewnątrz barionu wymieniają kolorowe ładunki, które jednak w barionie znoszą się nawzajem. Każdemu barionowi odpowiada tzw. antybarion składający się z trzech antykwarków.

Najważniejsze bariony to proton i neutron, stanowiące większość masy atomów.