Obecny postęp technologiczny wymaga wykorzystywania ogromnych ilości energii. Aby nasze życie wyglądało tak jak do tej pory, musimy nieustannie produkować energię. Jednak procesy wytwarzania energii w chwili obecnej powodują ogromne zniszczenia w środowisku naturalnym. Energia może przybierać różne formy i być uzyskiwania z różnych źródeł. Rozróżniamy następujące źródła energii:

- słoneczne

- wiatru

- wody

- pływów morskich

- ciepła oceanów

- geotermiczna

- paliw kopalnych

Głównym źródłem energii obecnie wykorzystywanym przez człowieka są paliwa kopalne, takie jak węgiel kamienny, czy ropa naftowa. Energia otrzymywana jest w wyniku spalania tychże surowców. Jest to jednak proces bardzo zanieczyszczający środowisko naturalne. W wyniku spalania do atmosfery uwalniane są olbrzymie ilości substancji negatywnie wpływających na środowisko. Przede wszystkim emitowane są olbrzymie ilości dwutlenku węgla, co powoduje powstanie efektu cieplarnianego. Spalaniu węgla prowadzi także do powstawania kwaśnych deszczów. Samo wydobycie węgla kamiennego musi odbywać się za pomocą górników, którzy w czasie swojej pracy zapadają na poważną chorobę - pylice płuc. W wszelkiego rodzaju transporcie i komunikacji, najszerzej wykorzystywanym źródłem energii jest ropa naftowa. Jej spalanie także powoduje emisję wielu szkodliwych substancji. Poza tym, często dochodzi do katastrof ekologicznych w czasie transportu ropy - takiej jak zatonięcia tankowców. Mniej szkodliwym paliwem kopalnym jest gaz ziemny. W wyniku jego spalania do atmosfery jest uwalniane o połowę mniej substancji szkodliwych, w tym także dwutlenku węgla.

Istnieją inne źródła energii, określane jako niekonwencjonalne źródła energii.

Najczęściej wykorzystywanym przez człowieka takim źródłem jest energia wodna. Powstają coraz to lepsze i większe elektrownie wodne, w których energia płynącej wody jest zamieniana na energię mechaniczną poruszających się turbin. Wykorzystuje się ponadto energię pływów morskich. Jednak elektrownie wykorzystujące to zjawisko muszą znajdować się na odpowiednim terenie, tak, aby wytwarzanie energii w ten sposób było opłacalne. Istnieją także metody pozwalające na produkcję energii wykorzystując naturalne ciepło oceanów.

Innym czystym źródłem energii jest energia wiatru. Tu także ważna sprawą jest odpowiednia lokalizacja takiej elektrowni. Energia wiatru jest zamieniana na energię mechaniczną za pomocą olbrzymich wiatraków.

Kolejnym czystym źródłem energii jest energia słoneczna. Jest to najbezpieczniejsze źródło energii. Słońce cały czas emituje olbrzymie ilości energii, której część dochodzi także do naszej planety. Jednak energia ta jest dosyć rozproszona. Do zamiany energii słonecznej na inne formy energii stosuje się ogniwa fotowoltoniczne. Dzięki nim energia słoneczna zamieniana jest na energię elektryczną.

Energie można także otrzymać wykorzystując do tego celu biomasę. Jest to jeden z najprostszych sposobów wytwarzania energii. Wykorzystuje się tutaj naturalny wzrost roślin, a także to, co z nich zostaje.

Ostatnimi laty, coraz częściej wykorzystuje się energię geotermiczną. Jest to metoda, w której wykorzystuje się naturalne ciepło pochodząca z wnętrza naszej planety. Aby możliwe było wykorzystanie takiej energii prowadzi się głębokie odwierty w pobliżu gorących źródeł, lub gejzerów. Jednak w tym wypadku występuje problem zanieczyszczenia wód głębinowych, a także uwalniania szkodliwych substancji z wnętrza Ziemi.

Najbardziej przyszłościowym źródłem energii jest energia jądrowa. Jest to czysty sposób produkcji energii, jednak problemem jest powstawanie odpadów promieniotwórczych, które należy odpowiednio składować. Do tego dochodzi także, że w przypadku awarii w elektrowni jądrowej może dojść do globalnego skażenia. Jednak w dniu dzisiejszym problemy te udało się w sposób zadowalający rozwiązać i najprawdopodobniej energia jądrowa będzie wkrótce najpopularniejszym sposobem otrzymywania energii.