Gleba to część skorupy ziemskiej bardzo podatna na skażenia. Zanieczyszczenia w niej nie mogą się rozprzestrzenić na ogromne obszary, tak jak w wodzie czy powietrzu, tylko skupiają się na małych obszarach. Dlatego gleba, w przeciwieństwie do powietrza czy wody, oczyszcza się samoczynnie dopiero po wielu setkach lat. Dodatkowo gleba przyjmuje zanieczyszczenia zarówno w postaci opadów z powietrza, jak i z wody przepływającej przez nią.

Bardzo dużym źródłem szkodliwych dla gleby substancji są sztuczne nawozy azotowe, fosforowe i potasowe, stosowane w rolnictwie. W ograniczonych ilościach nawozy te dostarczają glebie niezbędnych minerałów, jednak nadmierne ich stosowanie powoduje skażenia zarówno gleby, jak i wody. Oprócz sztucznych nawozów stosuje się w rolnictwie również różnego rodzaju pestycydy i insektycydy - środki chwastobójcze i owadobójcze. Zawierają one związki, które bardzo niekorzystnie wpływają na stan gleby.

Dużo zanieczyszczeń dostaje się do gleb z przemysłu oraz motoryzacji. Są to zazwyczaj związki zawierające metale ciężkie, takie jak ołów, które mogą przenikać do uprawianych na glebie roślin i powodować ich skażenie.

Ważnym problemem jest także zakwaszenie gleb, powodowane przez kwaśne deszcze oraz wody. Zakwaszenie powoduje, że z gleby wypłukiwane są niezbędne dla roślin minerały a dostają się do niej trujące metale. Kwaśne deszcze są wynikiem coraz większego zanieczyszczenia atmosfery lotnymi węglowodorami, dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu i innymi związkami emitowanymi przez fabryki, elektrociepłownie oraz inne źródła. Szkodliwe substancje dostają się do chmur, gdzie łączą się z wodą tworząc kwasy: siarkowy (z dwutlenku siarki) i azotowy (z tlenków azotu). Następnie w wyniku ruchów powietrza przemieszczają się na duże odległości i spadają na ziemię w postaci kwaśnych deszczów, powodując zniszczenie wielu naturalnych ekosystemów, takich jak lasy deszczowe. Kwaśne gleby są nieprzydatne dla rolnictwa, a w kwaśnych wodach zamiera całe życie - brakuje w nich tlenu dla ryb i roślin.

Możliwe jest ratowanie kwaśnych gleb przez dostarczanie im substancji zobojętniających: wapienia lub dolomitu. Jest to tak zwane wapniowanie gleb. Oprócz tego można bardzo skażone gleby mieszać z czystymi, w celu rozcieńczenia zanieczyszczenia, lub wypłukiwać z niej substancje toksyczne.