Zapotrzebowanie na makulaturę stale wzrasta. Branża papiernicza przerabia rocznie 800 tysięcy ton papieru, a jak donoszą statystyki każdy człowiek zużywa ponad 65 kilogramów papieru rocznie. Pod względem ekologicznym i ekonomicznym, makulatura stanowi idealny surowiec do otrzymywania papieru lub tektury. W wyniku recyklingu jednej tony papieru obniża się zużycie drewna, zostają zachowane zasoby leśne (17 drzew), dochodzi do zaoszczędzenia energii (o 75 procent), dochodzi do zmniejszenia zaśmiecania i następuje zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają nigdzie indziej jak tylko na wysypiska (oszczędność postaci 2,3-7 m3 na wysypisku), powoduje to także zmniejszenie zanieczyszczeń trafiających do powietrza (o 74 proc.) i ubywa wytwarzania ścieków (o 35 procent), kształtują się tym samym postawy proekologiczne w społeczeństwie.

Las stanowi naturalną, prawdziwie ekologiczną fabrykę. Powstawanie drewna, jako najznakomitszego produktu, z pierwiastków krążących w przyrodzie i przy dostatecznej energii słonecznej jest darem natury, który w odróżnieniu od innych surowców stanowi surowiec całkowicie odnawialny, a przy zachowaniu  zasad prawidłowej gospodarki leśnej, produkcja drewna nie nastręcza trudności i jest dobra dla środowiska. Właściwości fizykochemiczne drewna, są wykorzystywane do budowy domów, mostów, słupów, oraz tysiąca innych konstrukcji czy urządzeń, te właściwości fizykochemiczne obejmują: wytrzymałość, lekkość, elastyczność i trwałość. Nadal ciągle wielką popularnością cieszą się drewniane meble, podłogi okna i drzwi, docenia się zarówno walory użytkowe drewna jaki i jego naturalne piękno. Za sprawą nowoczesnych technologii można zwiększać odporność drewna wobec warunków środowiskowych, bez uszczerbku na jego wyglądzie czy własnościach fizykochemicznych. Przemysł celulozowo-papierniczy jest tym, który wyzyskuje największe ilości drewna. Drewno służy także do produkcji węgla drzewnego, płyt wiórowych i pilśniowych, stempli górniczych i wielu, wielu innych przedmiotów codziennie stosowanych przez człowieka.

PAPIER, spilśnione włókno pochodzenia roślinnego, mineralnego lub zwierzęcego, zawieszone w wodzie i osadzone na sicie, ukształtowane w postaci arkuszy lub wstęgi. Zależnie od cię­żaru l m3 papieru, wyrażonego w gramach, nazywa się gramaturą papieru. Wytwory papiernicze dzielą się na:

  • bibułki do 25 g/m2,
  • pa­piery 25—160 g/m2,
  • kartony 160—260 g/m2,
  • tektury 280—4000 g/m2.

Zależnie od surowców użytych do spilśnienia: włókien ce­lulozy (chemiczny przerób drewna) lub ścieru drzewnego (mecha­niczny przerób drewna) rozróżnia się dwie zasadnicze grupy papierów: bezdrzewne i drzewne.

Otrzymywanie: półprodukty — ścier drzewny, celulozę, masę szmacianą, słoniową i makulaturę obrabia się mechanicznie w urządzeniach zwanych holendrami w celu roz­włóknienia i rozdrobnienia. Do przygotowanych półproduktów dodaje się tzw. dodatków masowych, mających na celu wypeł­nienie, zaklejenie i zabarwienie masy papierowej. Na maszynie papierniczej następuje spilśnienie włókien i uformowanie wstęgi na sicie maszyny, a następnie odwodnienie mechaniczne na pra­sach i cieplne na cylindrach suszących. Wyprodukowaną wstęgę papieru wykańcza się przez gładzenie na kalandrach, krajanie na kra­jalnicach na określone formaty, sortowanie i pakowanie.

Zastosowanie: przemysł drukarski, materiały piśmienne i opakowania.

Produkcja papieru rozpoczyna się na placu drzewnym. Pierwszym etapem jest korowanie i przerabianie drewna sosnowego, brzozowego, świerkowego i wielu innych  na zrębki. W celulozowni, gdzie następuje drugi etap przeróbki na skutek działania chemikaliów i podwyższonej temperatury powstaje w tzw. warnikach masa celulozowa. Chlor elementarny służący do bielenia drewna, został wycofany z użycia na rzecz dwutlenku chloru, jako związku bezpieczniejszego i bardziej ekologicznego.

Jako trzeci etap następuje przeniesienie zużytego papieru w postaci odpowiedniej porcji do tzw. rozwłókniacza, gdzie pod wpływem działania wody i chemikaliów tworzona jest masa makulaturowa. Makulatura jest makulatura odzyskiwana ze zwrotów kolporterowych i  w postaci ścinków z drukarni, często dodawane są też do gazet różnego rodzaju dodatki w postaci folii, próbek kosmetyków, płyt CD, i innych gadżetów, i wówczas należy je uprzednio wysortować przed przystąpieniem do obróbki materiału. Ponowne wykorzystanie papieru  i proces jego odbarwienia powoduje naturalną degradację włókien, stąd maksymalnie można wykorzystywać makulaturę w 5-8 cyklów.

Jako czwarty etap produkcji papieru, można wyróżnić ten przebiegający  w  zakładzie papierni, gdzie masa celulozowa i makulaturowa jest wylewana jest na sito i formowana jest wstęga papiernicza, służą do tego specjalne maszyny papiernicze. W maszynach papierniczych, które są sterowane  elektronicznie papier jest prasowany, stąd można kierować o różnego rodzaju produkcie - papierze biurowym, offsetowym, gazetowym (w 100 proc. makulaturowym) oraz tekturze wielowarstwowej. Papier, który schodzi z taśmy jest zwinięty w kilkunastotonowy zwój, który następnie jest krojony na arkusze lub bele.