Wpływ nowoczesnej techniki skomplikował produkcję papieru oraz pozwolił aby proces ten się rozbudował. Wprawdzie produkcja papieru opiera się o masę włóknistą, którą poddaje się różnego rodzaju procesom, w celu otrzymania wyrobu spełniającego dane własności optyczne i wytrzymałościowe.

Do produkcji papieru niezbędna jest maszyna papiernicza w której się go wytwarza przede wszystkim z zawiesiny włókien roślinnych i w wodzie. Zawiesinę z surowymi włóknami poddaje się flokulacji, a następnie poddaje się procesowi formowania na sicie. Z tego rodzaju włókien powstaje papier bardzo słaby z brzydkim i nieregularnym przeźroczem. Aby polepszyć własności papieru, włókna należy wcześniej poddać procesom skracania oraz miażdżenia albo zapobiega się flokulacji dodając odpowiednie substancje. Odpowiednia struktura i wytrzymałość otrzyma papier dzięki właściwie spilśnionym włóknom. Gdy, do produkcji papieru używamy różne półprodukty włókniste, należy je dozować wcześniej przed lub po zmieleniu we właściwych proporcjach. W skład masy wchodzą również inne dodatki masowe o organiczne i mineralne.

Oczyszczoną i przesortowaną masę podaje się nieprzerwanym strumieniem do sita maszyny papierniczej, a tam zostaje ona częściowo odwodniona. Po przejściu przez sito wstęga papieru przy pomocy filców, wprowadza się do sekcji prasowej i tu w dalszym ciągu jest odwadniana. Część susząca maszyny składająca się z cylindrów suszących albo cylindra połyskowego pozwala pozbyć się do końca wody. Później papier zostaje wygładzony na gładziarce i zaklejeniu powierzchniowemu dyspersją skrobiową w prasie klejarskiej. Etapem kończącym ten proces jest chłodzenie wstęgi na cylindrach chłodzących i nawinięcie na nawijarce.