Przeróbka ropy naftowej

Ropa naftowa po wydobyciu (surowa ropa naftowa) musi ulec dalszym procesowi destylacji frakcjonowanej. Surowiec ten wprowadzany jest do pieca destylacyjnego, w którym podgrzewana jest do temperatury równej 350°C. Poszczególne składniki tworzące ropę naftową różnią się między sobą temperaturą wrzenia, dlatego też mogą rozdzielać się na frakcje. Lżejsze pary migrują do górnych partii pieca. Wraz ze wzrostem wysokości maleje panująca temperatura. Cięższe pary ulegają skropleniu w następnym zbiorniku oraz spływają do określonych magazynów. W najwyższej części pieca obecne są tylko gazy najlżejsze. W celu zwiększenia wydajności procesu przetwarzania ropy powstałą naftę oraz oleje ciężkie poddaje się często krakingowi, czyli są one ogrzewane i poddawane wysokiemu ciśnieniu. Panujące warunki powodują rozerwanie łańcuchów węglowych. W ten sposób jesteśmy w stanie otrzymać oleje lekkie oraz benzynę.

Niebezpieczeństwa związane z ropą naftową

Pomimo tego, że życie bez ropy byłoby znacznie utrudnione, surowiec ten niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. W wyniku katastrof morskich zatonięciu ulegają tankowce. Wyciekająca z nich ropa, tworzy duże plamy na wodzie. Opadająca ropa wyrządza wiele krzywd organizmom wodnym. W wyniku konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej miał miejsce wyciek ropy obejmujący obszar jednego m3. Szkodliwe działanie ropy jest także widoczne w dużych aglomeracjach miejskich. Coraz więcej osób posiada swój własny samochód. Silniki samochodowe napędzane na benzynę emitują do atmosfery szkodliwe węglowodoru, tlenki azotu, tlenek węgla oraz związki ołowiu. W wyniku tych zanieczyszczeń może tworzyć się smog- zanieczyszczona mgła unosząca się w powietrzu.

Zastosowanie ropy naftowej

Aktualnie ropa naftowa jest wykorzystywana przez różne gałęzie przemysłu (motoryzacja - produkcji olejów oraz smarów). Otrzymywane w wyniku destylacji frakcjonowanej produkty są wykorzystywane w procesach produkcyjnych: tworzyw sztucznych, kosmetyków, środków dezynfekujących, leków, gumy, barwników, leków, farb, syntetycznych tkanin.

Polimery

Wstęp

Polimery- to tworzywa sztuczne. Aktualnie mają szerokie zastosowanie. Są obecne w ogromnych ilościach w naszym codziennym życiu.

Zastosowanie polimerów

1. Przemysł drukarski (etykiety samoprzylepne, folie kolorowe oraz przezroczyste, opakowania z papieru, torebki okazjonalne, papiery ozdobne, folie aluminiowe oraz laminaty, woreczki papierowe oraz kartony.

2. Opakowania (procesy produkcyjne opakowań do produktów spożywczych, ale także innych. Niestety są szkodliwe dla środowiska, dlatego też trwają prace nad poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań, czyli produkowanie ekologicznych opakowań. Zajmują one jednak tylko kilka procent na rynku.

Polimery stosowane w procesie produkcyjnym opakowań:

- kopolimery oleinowe;

- polietylen o małej gęstości;

- polietylen o średniej gęstości;

- polietylen o dużej gęstości

- liniowy polietylen o malej gęstości;

- polietylen metalocenowy.

Przykłady polimerów i ich główne zastosowanie

1. Poli(tereftalan etylenu) oraz poli(tereftalan etylenu) wraz z kwasem izoftalowym i kopolimer kwasu tereftalowego wraz z glikolem etylenowym oraz dwumetanolocykloheksanem. Zastosowanie:

- folie sztywne używane do termoformowania (tacki, kubki, pudełka);

- folie giętkie używane jako składowe warstwy laminatów;

- opakowania formowane metodą wtryskową (butelki, kubki, pudelka).

2. Polipropylen oraz polipropylen orientowany. Zastosowania:

- folie sztywne używane do termoformowania (tacki, kubki, pudełka);

- folie giętkie używane jako składowe warstwy laminatów;

- opakowania formowane metodą wtryskową (butelki, kubki, pudelka).

3. Polistyren oraz orientowany polistyren, spieniony polistyren i kopolimer styrenu wraz z butadienem. Zastosowanie:

- folie sztywne używane do termoformowania (tacki, kubki, pudełka).

4. Poli(chlorek winylu). Zastosowanie:

- folie sztywne używane do termoformowania (tacki, kubki, pudełka).

- folie termokurczliwe oraz rozciągliwe (butelki itp.).

5. Poli(chlorek winylidenu). Zastosowanie:

- warstwa barierowa w różnych układach wielowarstwowych.

6. Poliamid oraz poliamid orientowany. Zastosowanie:

- folie giętkie używane jako składowe warstwy laminatów;

- warstwy foliowe współwytłaczane.

7. Poliwęglan. Zastosowanie:

- butelki oraz inne opakowania, które są formowane wtryskowo.