1. Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 20gramów dwutlenku węgla (CO2).

Dane:

mCO2 = 20g

MCO2 - 44g/mol

Szukane:

V = ?

Rozwiązanie:  44 g - 22,4 dm3

20 g – V

--------------------

V =20g 22,4dm3/44g = 10,2dm3

Odp. 20 gramów CO2 zajmuje objętość 10,2dm3 w warunkach normalnych.

2. Oblicz stężenie molowe roztworu, jeżeli w 8dm3 tego roztworu znajdują się 2 mole substancji rozpuszczonej.

Dane:

n = 3mole

V = 9 dm3

Rozwiązanie:

Odp. Stężenie roztworu wynosi 0,33 mol/dm3

3. Przygotowano roztwór NaCl poprzez rozpuszczenie 15g soli w 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Dane:

ms = 15g

mw = 100g

Szukane:

Cp = ?

Rozwiązanie:

Odp. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 13,04%.

4. Do 30g roztworu o stężeniu 60% dodano 50g wody. Oblicz stężenie powstałego roztworu.

Dane:

Cp1 = 40%

mr1 = 30g

mr2 = 30g + 50g = 80g

Szukane:

Cp2 = ?

Rozwiązanie:

ms = 12g

5. Roztwór kwasu azotowego (V) ma stężenie 24% i gęstość d = 1,2g/cm3. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

Dane:

Cp = 24%

d = 1,2g/cm3

MHNO3 = 63g/mol

Szukane:

Cm = ?

Rozwiązanie:

 

=4,57 mol/dm3

Odp. Stężenie molowe roztworu wynosi Cm = 4,57 mol/dm3.

6.Ile cząsteczek zawartych jest w 5 gramach wody?

Dane:

mH2O = 5g

MH2O = 18g/mol

NA = 6,021023

Szukane:

N = ?

Rozwiązanie:

N = n NA

= 5/18 = 0,278 mola

N = 0,278 6,021023 = 1,67 1023

Odp. 5 gramów wody zawiera 1,67 1023 cząsteczek tego związku.

7. W ilu gramach żelaza obecnych jest tyle samo atomów, co w 10g siarki?

Dane:

mS = 10g

Ms = 32 g/mol

MFe = 56 g/mol

Szukane:

mFe = ?

Rozwiązanie:

Liczba atomów siarki i żelaza będzie równa, gdy równa będzie ilość moli tych pierwiastków.

nS = 10g/32(g/mol) = 0,3125 mola

nFe = 0,3125 mola

mFe = nFe MFe = 0,3125 mola 56 (g/mol) = 17,5g

Odp. W 10g siarki jest tyle samo atomów, co w 17,5 gramach żelaza.