Właściwości fizyczne:

 • jest gazem
 • bezbarwny
 • bezwonny
 • bez smaku
 • trudno rozpuszczalny w wodzie

Właściwości chemiczne:

 • nie podtrzymuje palenia
 • w temperaturze pokojowej jest mało reaktywny
 • po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami

2. Zastosowanie:

 • w produkcji materiałów wybuchowych,
 • jako lekarstwa,
 • w produkcji amoniaku,
 • w produkcji kwasu azotowego,
 • przy powierzchniowej obróbce stali,
 • do wytwarzania atmosfery ochronnej