Wątroba przetwarza składniki odżywcze przenikające do krwi z pożywienia i zamienia te substancje na przydatne organizmowi dla celów różnorodnych procesów w nim zachodzących.

FUNKCJE WĄTROBY:

1. metabolizm Metabolizm przemiana materii. Jest to całokształt przemian biochemicznych zachodzących w organizmie. Metabolizm zachodzi we wszystkich organizmach żywych i charakteryzuje się wysokim ... Czytaj dalej Słownik biologiczny węglowodanów;

2. magazynowanie glikogenu (glikogeneza - kondensowanie cząsteczek glukozy);

3. zachowywanie we krwi odpowiedniego poziomu cukru;

4. β-oksydacja kwasów tłuszczowych;

5. zamiana nadmiaru cukrów na tłuszcze lub kwasy tłuszczowe;

6. synteza cholesterolu i fosfolipidów;

7. przerabianie cholesterolu na kw. żółciowe;

8. wychwytywanie z krwioobiegu szkodliwych zw. azotowych oraz ich dezaminacja;

9. syntetyzowanie białek osocza;

10. produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
żółci;

11.neutralizowanie i usuwanie trucizn;

12.magazynowanie witamin (A, B12,D);

13. granulocyty Granulocyty ziarniste białe ciałka krwi. Posiadają wielopłatowe jądra, a na terenie cytoplazmy liczne ziarnistości. Granulocyty zostały podzielone ze względu na barwliwość ziarnistości ... Czytaj dalej Słownik biologiczny (występujące w obrębie łącznotkankowego zrębu wątroby) wytwarzają mukopolisacharyd heparynę, przeciwdziałającą krzepnięciu krwi;

14.generowanie ciepła.

Rola w metabolizowaniu białek:

  • dezaminacja i transaminacja aminokwasów;
  • syntetyzowanie mocznika;
  • syntetyzowanie białek osocza (oprócz immunoglobulin);
  • syntetyzowanie glicyny i tauryny (aminokwasy);
  • zmiany aminokwasów;
  • utrzymywanie właściwego poziomu aminokwasów wolnych oraz usuwanie azotu.
Synteza białek osocza

Do białek osocza krwi zaliczamy: globuliny, albuminy, białka ostrej fazy i fibrynogen. Białka osocza syntetyzują komórki wątroby zwane hepatocytami. Z wątroby są one wydzielane do krwi.

Synteza mocznika

Organizm ludzki nie ma zdolności utleniania grup aminowych. Może je jedynie odłączać od węglowych szkieletów, czyli przeprowadzać tzw. dezaminację, doprowadzając do tworzenia się mocznika, który wydalany jest przez nerki.

Dezaminacja ma miejsce w wątrobie, zaś  Mocznik Mocznik końcowy produkt przemiany białek u zwierząt ureotelicznych. Powstaje głównie w wątrobie w cyklu mocznikowym (ornitynowym). Jest syntetyzowany z dwóch cząsteczek amoniaku (NH3), pochodzących ... Czytaj dalej Słownik biologiczny tworzony jest częściowo w wątrobie, a częściowo również w nerkach. Ok. 20% całkowitej ilości mocznika, który został wytworzony danego dnia wydalane jest do światła jelita cienkiego, gdzie ulega degradacji i tworzy się amoniak. Amoniak z kolei wchłaniany jest do krwi i transportowany do wątroby.

Masę białkową organizm dorosłego człowieka jest stała i wynosi 0,45 g na każdy kilogram masy ciała na dobę. Jest to niezbędne fizjologiczne minimum. Nadmiar aminokwasów podlega dezaminacji. Przy spożyciu nadmiernej ilości białka dochodzi do obciążenia wątroby, która zmuszona jest do zsyntetyzowania mocznika.