Agresja - działanie (fiz., słowne, symbol.) zmierzające do spowodowania szkody, wyrządzenia krzywydy fiz. lub psych., skierowane na inną osobę, przedmiot lub siebie samego (samoagresja); także zamiar takiego działania lub względnie trwała tendencja do takich działań.