Kwestionariusz ankiety

 1. Proszę wskazać z jakich komunikatorów korzystał/a Pan/i w procesie dydaktycznym przed rozpoczęciem zdalnego nauczania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (możliwość wielokrotnego wyboru)
 • Skype
 • Forum
 • SMS
 • Facebook
 • Messenger
 • WhatsApp
 • Viber
 • TeamSpeak
 • E-mail
 • Inne (proszę wskazać jakie) ……………………………………………………
 1. Proszę wskazać, czy korzystał/a Pan/i przed nauczaniem zdalnym z aplikacji wskazanych poniżej (można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu)

Nazwa aplikacji

Tak

Nie

Teams

o  

o 

Moodle

 

o 

 

 1. Proszę wskazać ocenę zadowolenia z jakości dwóch wybranych z powyższych komunikatorów, z których Pan/i korzystała przed rozpoczęciem nauczania zdalnego (można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu)

Komunikator nr 1: Teams  (jeśli nie dotyczy to proszę przejść do następnego punktu)

1 – ocena bardzo słaba, 2 – ocena słaba, 3 – ocena średnia, 4 – ocena dobra,

5 – ocena bardzo dobra

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Jakość fonii

 

 

 

 

 

 

Jakość obrazu

 

 

 

 

 

 

Dostęp do informacji

 

 

 

 

 

 

 

Intuicyjność programu

 

 

 

 

 

 

 

Komunikator nr 2: Moodle (jeśli nie dotyczy to proszę przejść do następnego punktu)

1 – ocena bardzo słaba, 2 – ocena słaba, 3 – ocena średnia, 4 – ocena dobra,

5 – ocena bardzo dobra

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Jakość fonii

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Jakość obrazu

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Dostęp do informacji

o   

o   

o   

o   

o   

o     

 

Komunikator nr 3: (proszę wpisać z listy powyżej z pytania pierwszego ) ………………..

 

1 – ocena bardzo słaba, 2 – ocena słaba, 3 – ocena średnia, 4 – ocena dobra,

5 – ocena bardzo dobra

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Jakość fonii

 

 

 

 

 

 

Jakość obrazu

 

 

 

 

 

 

Dostęp do informacji

 

 

 

 

 

 

 

Komunikator nr 4: (proszę wpisać z listy powyżej z pytania pierwszego ) ………………..

1 – ocena bardzo słaba, 2 – ocena słaba, 3 – ocena średnia, 4 – ocena dobra,

5 – ocena bardzo dobra

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Jakość fonii

 

 

 

 

 

 

Jakość obrazu

 

 

 

 

 

 

Dostęp do informacji

 

 

 

 

 

 

 1. Proszę wskazać, czy zanim uczelnia wprowadziła nauczanie zdalne, uczestniczył/a Pan/i w zajęciach nauczania prowadzonych zdalnie (np. e-learning)
 • Tak
 • Nie
 1. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedział/a Pan/i twierdząco to proszę ocenić swoją satysfakcję z formy zdalnego nauczania

 

 • Zdecydowanie nie jestem zadowolony/a
 • Nie jestem zadowolony/a
 • Jestem zadowolony/a
 • Jestem bardzo zadowolony/a
 • Nie mam zdania
 1. Proszę wskazać jak ocenia Pan/i swoje kompetencje technologiczno-informatyczne

1 – ocena bardzo słaba, 2 – ocena słaba, 3 – ocena średnia, 4 – ocena dobra,

5 – ocena bardzo dobra

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Umiejętność podłączenia komputera do Internetu

 

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Wykonywanie podstawowych czynności na Teams’ie

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność korzystania z poczty elektronicznej np. Outlook

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność obsługi edytora tekstów np. Word

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego np. Excel

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność tworzenia prezentacji np. Power Point

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność korzystania z mediów społecznościowych np. Facebook, LinkedIn

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność korzystania z narzędzi jak forum dyskusyjne

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie np. przy użyciu wyszukiwarek Google lub Google Scholar i inne

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność oceny wiarygodności i przydatności informacji znajdowanych w Internecie poprzez dywersyfikację źródeł wiedzy

o   

o   

o   

o   

o   

o    

 

 1. Ocena kompetencji i skuteczność działania przed pracą zdalną

1 – bardzo słabo, 2 – słabo, 3 – średnio,

4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Umiejętność pracy z innymi osobami za pośrednictwem komputera

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność realizowania zadań w środowisku wirtualnym

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność nawiązywania kontaktów on-line

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność zachowania się na forach i w grupach dyskusyjnych, znajomość netykiety tzn. zasad kultury obowiązujących w Internecie

 

o   

o   

o   

o   

o   

o    

 

8.Ocena kompetencji i skuteczność działania teraz

1 – bardzo słabo, 2 – słabo, 3 – średnio,

4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Umiejętność pracy z innymi osobami za pośrednictwem komputera

 

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność realizowania zadań w środowisku wirtualnym

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność nawiązywania kontaktów on-line

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Umiejętność zachowania się na forach i w grupach dyskusyjnych, znajomość etykiety tzn. zasad kultury obowiązujących w Internecie

o   

o   

o   

o   

o   

o    

 

 

 1. Proszę wskazać jakie bariery wystąpiły u Pana/i podczas edukacji i jakości zdalnego nauczania (można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu)

 

Czynnik

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie

tak

Nie mam zdania

Stary komputer (powolna praca komputera)

o   

o   

o   

o   

o   

Brak kamerki

o   

o   

o   

o   

o   

Ograniczony dostępu do Internetu (problem z połączeniem z wifi)

o   

o   

o   

o   

o   

Brak umiejętności pracy zespołowej i samodzielnej w modelu zdalnym

 

o   

o   

o   

o   

o   

Ograniczony dostęp do biblioteki uniwersyteckiej

o   

o   

o   

o   

o   

Brak bezpośredniego kontaktu ze studentami

o   

o   

o   

o   

o   

Brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcami

o   

o   

o   

o   

o   

 

 1. Które z poniższych sytuacji utrudniały Panu/i efektywne uczenie się w formie zdalnej (można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu)

Czynnik

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie

tak

Nie mam zdania

Brak motywacji do samodzielnego uczenia się

o   

o   

o   

o   

o   

Brak systematyczności

 

o   

o   

o   

o   

o   

Brak umiejętności organizacji pracy własnej

o   

o   

o   

o   

o   

Brak bezpośredniej pracy z wykładowcą

o   

o   

o   

o   

o   

Brak nauki w obecności innych studentów

o   

o   

o   

o   

o   

 1. Proszę wskazać zalety w edukacji zdalnego nauczania (można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu)

Czynnik

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie

tak

Nie mam zdania

Praca z domu lub z każdego miejsca na ziemi

o   

o   

o   

o   

o   

Oszczędność czasu na dojazdy na uczelnię i z uczelni

o   

o   

o   

o   

o   

Zmniejszenie kosztów dojazdu i zakwaterowania

o   

o   

o   

o   

o   

Możliwość indywidualnego trybu nauki, gdzie każdy student ma możliwość dopasowania tempa nauki do swoich możliwości

o   

o   

o   

o   

o   

Możliwość jednoczesnego uczenia się i sprawowania opieki

o   

o   

o   

o   

o   

Ułatwienie w przypadku problemów zdrowotnych dla osób, które mają problem z przemieszczaniem się lub często chorują

o   

o   

o   

o   

o   

 

 1. Proszę wskazać jak ocenia Pan/i naukę zdalną w porównaniu z nauka tradycyjną (można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu)

1– ocena bardzo słaba, 2 – ocena słaba, 3 – ocena średnia,

4 – ocena dobra, 5 – ocena bardzo dobra

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Realizacja zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Możliwość zadawania pytań wykładowcom

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Zaangażowanie wykładowców

 

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Możliwość udziału w dyskusji na forach

o    

o    

o    

o    

o    

o    

 

Ocena nauki w formie pracy zdalnej

1– ocena bardzo słaba, 2 – ocena słaba, 3 – ocena średnia,

4 – ocena dobra, 5 – ocena bardzo dobra

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Realizacja zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Możliwość zadawania pytań wykładowcom

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Zaangażowanie wykładowców

 

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Możliwość udziału w dyskusji na forach

o    

o    

o    

o    

o    

o    

 

 1. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia opisujące Pana/i sytuację w trakcie nauczania zdalnego (można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu)

1– stanowczo się nie zgadzam 2 – nie zgadzam się, 3 – nie mam zdania, 4 – zgadzam się 5 – zdecydowanie się zgadzam

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Możliwość brania udziału w zajęciach nie uczestnicząc w nich bezpośrednio na uczelni jest dla mnie lepszym rozwiązaniem

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Łatwość i szybkość komunikowania się poprawiła się w trakcie nauczania zdalnego

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Czuję, że studia zdalne gwarantują mi ciągłość nauki

o    

o    

o    

o    

o    

o    

Dzięki nauczaniu zdalnemu jestem w stanie lepiej zarządzać swoim czasem

o   

o    

o    

o    

o    

o    

Czuję, że moje umiejętności komputerowe znacznie się poprawiły dzięki przymusowi edukacji zdalnej.

o   

o    

o    

o    

o    

o    

Moje umiejętności autoprezentacji znacząco się poprawiły dzięki nauczaniu zdalnemu.

o   

o    

o    

o    

o    

o    

 

 1. Proszę wskazać jak ocenia Pan/i swoją aktywność podczas zajęć realizowanych na platformach (można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu)

1          – ocena bardzo słaba, 2 – ocena słaba, 3 – ocena średnia, 4 – ocena dobra,

5 – ocena bardzo dobra

Czynnik

1

2

3

4

5

Nie mam zdania

Wypowiedzi na forum

o   

o   

o   

o   

o   

o    

Udział w dyskusji on-line

o   

o   

o   

o   

o   

o   

Wygłaszanie referatów, prezentacji

o   

o   

o   

o   

o   

o   

 1. Proszę wskazać jak ocenia Pan/i swoją satysfakcję z formy wykładów i ćwiczeń prezentowanych zdalnie.

Czynnik

 

Zdecydowanie nie jestem zadowolony/a

Nie jestem zadowolony/a

Nie mam zdania

Jestem zadowolony/a

Jestem bardzo zadowolony/a

Komunikatywność i kontakt ze studentami

o   

o    

o    

o    

o    

Częstotliwość prac domowych

o    

o    

o    

o    

o    

Częstotliwość testów

o    

o    

o    

o    

o    

Zadawane prace domowe są bardziej urozmaicone (np. w formie prezentacji, quizów, krzyżówek)

o    

o    

o    

o    

o    

Zachęcanie studentów do dyskusji między sobą

o    

o    

o    

o    

o    

Lepsze dostosowanie zajęć do potrzeb studentów

o    

o    

o    

o    

o    

 

 1. Proszę wskazać w jakiej formie preferował(a)by Pan/i nauczanie w kolejnych latach
 • Nauczanie zdalne
 • Nauczanie tradycyjne
 • Nie mam zdania

 

 1. Proszę wskazać czy w przypadku wystąpienia oferty nauczania zdalnego na uczelni zdecydow(a)łby/ się Pan/i na takie rozwiązanie?
 • Tak
 • Nie
 • Nie mam zdania

 

 1. Proszę wskazać jakie Pana/i zdaniem powinny być spełnione warunki, by w kolejnych latach nauka zdalna mogła być kontynuowana

1– zdecydowanie nieistotne 2 – raczej nieistotne,

3 – raczej istotne, 4 – zdecydowanie nieistotne 

 

Czynnik

 

1

2

3

4

Nie mam zdania

Posiadanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej zarówno po stronie studenta, jak i wykładowcy

o   

o   

o   

o   

o   

Możliwość korzystania przez studentów ze wszystkich zbiorów biblioteki w trybie on-line

o   

o   

o   

o   

o   

Zapewnienie generowanych testów w zadanych przez wykładowcę materiale

o   

o   

o   

o   

o   

Możliwość przekazywania dużych plików, dokumentów, zrzutów ekranowych i grafik przez serwery uczelni

o   

o   

o   

o   

o   

Nagrywanie wykładów, które studenci mogą obejrzeć/odsłuchać w dowolnym dla siebie czasie (ale w założonych granicach)

o   

o   

o   

o   

o   

 

 1. Proszę wskazać, czy zainteresowany/a był/a Pan/i wprowadzeniem przez uczelnię zintegrowanego systemu zarządzania studiami (razem z wersją w postaci mobilnej aplikacji), który umożliwiałby studentom jednym logowaniem dostęp do wszystkich serwisów studenckich (np. plany zajęć, zapisy na zajęcia, zapisy na egzaminy, dostęp do wyników)
 • Zdecydowanie tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Zdecydowanie nie
 • Nie mam zdania
 1. Proszę wskazać, czy chciał(a)by Pan/i mieć możliwość wyboru formy nauczania zdalnego np. w sytuacji choroby, zagrożonej ciąży
 • Tak
 • Nie
 • Nie mam zdania
 1. Proszę wskazać, czy w przyszłości chciał(a)by Pan/i mieć możliwość wyboru kanału umożliwiającego zdalne nauczanie
 • Tak
 • Nie
 • Nie mam zdania
 1. Proszę wskazać, czy w przyszłości chciał(a)by Pan/i mieć możliwość wyboru formy korzystania z wykładów w nauce zdalnej (on-line lub możliwość odtwarzania nagranych wcześniej)
 • Tak
 • Nie
 • Nie mam zdania

METRYCZKA

 1. Płeć
 • Kobieta
 • Mężczyzna

 

 1. Proszę podać wiek
 • ………lat

 

 

 1. Proszę wskazać rodzaj studiów
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne

 

 1. Wielkość miejscowości, z której Pani/Pan pochodzi
 • Wieś
 • Miasto do 50 tyś mieszkańców
 • Miasto 51-100 tyś mieszkańców
 • Miasto powyżej 100 tyś mieszkańców

 

 1. Proszę podać stan cywilny
 • …………………..

 

 1. Proszę wskazać ilość dzieci
 • ………………