Emil Nolde – niemiecki malarz i grafik. był związany z grupą „Die Brücke”.

Początkowo pod wpływem impresjonizmu, po 1908 tworzył ekspresjonistyczne kompozycje graficzne i malarskie, o tematyce religijnej i symbolicznej (na przykład motyw z maskami). Jego twórczość odznaczała się uproszczoną formą i żywą, ostrą, barwną plamą oraz dążeniem do groteski i deformacji.

Stworzył 525 grafik, prawie wszystkie przed 1926, głównie niepublikowane wklęsłodruki i drzeworyty w czerni i bieli. Rzadziej używał litografii do eksperymentów z kolorem, włączając w to kilka monumentalnych prac wydrukowanych przy użyciu wielu kombinacji kolorów w 1913.

np.: "Lumpen" ("łobuziaki") 1898, sucha igła "Ritter" ("rycerz") 1906, drzeworyt "Alice" 1907, litografia