jeśli mamy dwa ułamki mające ten sam licznik to większy jest ten,który ma mniejszy mianownik