Wyznacz współczynnik b jeżeli: 

a) miejscem zerowym funkcji f (x) = 3x +b jest 2 

b) wykres funkcji f ( x) = 3x+ b przechodzi przez punkt ( 1,2) 

a) x0 =2 

f( x) = 3x +b 

f (x) = ax+b 

( 2 ) = 0

( 2 ) = 2•3+b= 0 

2 •3 +6= 0 

b+b =0

b = -6 

 

b) 3•1+ b =2

b= 2-3 

b= 1

f ( 1) = 2

3• 2x+b=2 

b=-1

f (x) = 3x= -1