a) 30% liczby x =b) 60% liczby 0,7 =c) Liczbę o 30% większą od x =d) Liczbę o 30 mniejszą od 1,2 xe) 80% z 70 % liczby x

 

a) 0,3x

 

b) 0,6*0,7=0,42

 

c) x+0,3

 

d) 1,2x-30

 

e) 0,8*0,7x=0,56x

Pozdrowionka! ~Wika