Suma dwoch boków wynosi:

x+y+x+y-2x= 2y

 

Aby wyszło 5x:

2y+5x-2y= 5x

 

Więc

Trzeci bok trójkąta ma 5x-2y

 

Pozdrowionka!