1. Natura (przyroda) – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów o oddziaływania ludzi.

Przyroda – przedmiot szkolny, obejmujący treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii

  1. Przyroda ożywiona jest przedmiotem badań biologii (nauka o organizmach żywych):

 

Przyroda nieożywiona jest przedmiotem badań fizyki, chemii i geografii.