1. Natura (przyroda) – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów o oddziaływania ludzi.

Przyroda – przedmiot szkolny, obejmujący treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii

  1. Przyroda ożywiona jest przedmiotem badań biologii (nauka o organizmach żywych):
  • Zoologia – nauka o zwierzętach
  • Botanika – nauka o roślinach
  • Antropologia – nauka o człowieku
  • Ekologia – nauka o związkach organizmów ze środowiskiem, w którym żyją
  • Systematyka – nauka o podziale organizmów żywych

 

Przyroda nieożywiona jest przedmiotem badań fizyki, chemii i geografii.