- początki sparty sięgają IX - VIII w. p.n.e Założycielem Sparty i twórcą jej prawodawstwa był legendarny Likurg.

- Spartanie należeli do szczepu doryckiego, ich państwo zajmowało w VI w p.n.e obszar ok 8,5 tys kilometrów kwadratowych, leżało pod rzeka Eurotas, kraina nazywała się Lakonia.

 - Spartanie prowadzili politykę podboju, na przełomie VII - VI w. p.n.e podbili sąsiednią Messenię.

Niewolnicy inaczej Heloci zajmowali sie uprawą ziemi, płody ziemi oddawali Spartanom, pozbawieni byli wszelkich praw.

- Periojkowie- tą grupę ludności w Sparcie stanowili kupcy, rzemieślnicy, rolnicy, byli wolni ale pozbawieni praw politycznych.

-Geruzja - Rada Starszych, zasiadali w niej gerontowie( 60 r. ż było ich 28)

- w Sparcie było dwóch królów, eforzy  ( tworzyli rząd), geruzja oraz zgromadzenie obywateli.

-Polityka ekspansji, stan ciągłego zagrożenia buntami niewolników, były główną przyczyna pełnej ingerencji i kontroli państwa nad wychowaniem obywateli.

- Celem wychowania było przygotowanie dzielnych żołnierzy, wojowników, herosów- hoplitów.

- Urządzano wychowanie młodzieży dla celów państwa i wojny, nie uwzględniało żadnych potrzeb indywidualnych, dzieci spartańskie były własnością państwa i ich wychowanie należało wyłącznie do państwa.

- Plutarch, grecki historyk i biograf ( II w.n.e ) opisał wychowanie w Sparcie w dziele " żywoty równoległe"

- narodziny dziecięcia, ogląd prze geruzję, góra Tajgetos.

- Do 8 r.ż Dzieci wychowywane były w domu, następnie oddawane były do miejsc typu koszarowego i tam poddani byli surowemu wychowaniu, dyscyplinie do 20 r.ż