Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak zmarł Ramzes, ponieważ istnieje wiele teorii na ten temat i brak pewnych dowodów. Wiadomo jednak, że był on faraonem Egiptu, który panował w latach 1279-1213 p.n.e.

Jedna z hipotez mówi, że zmarł on w wieku około 90 lat, a jego śmierć była wynikiem chorób, takich jak miażdżyca, cukrzyca, czy choroby nerek. Inna teoria sugeruje, że zginął on w czasie bitwy z hordami plemion koczowniczych, które atakowały granice Egiptu.

Jednakże brak jest pewnych dowodów na poparcie tych hipotez i prawdziwa przyczyna śmierci Ramzesa pozostaje zagadką. Jego mumia znajduje się obecnie w Muzeum Egipskim w Kairze, gdzie jest jednym z najważniejszych eksponatów.