1.Ruch drgający-to ruch hw którym ciało cyklicznie przemieszcza się tam i z powrotem po tym samym torze., 2.Wielkości charakteryzujące ruch drgający:a/amplituda-wartość wychylenia b/okres-czas jednego pełnego drgania c/częstotliwość drgań-ilość pełnych drgan zachodząca w określonym czasie(np 1 s). 3.Podstawową jednostką częstotliwośći jest 1herc(1Hz). 4.częstotliwość ma wartość 1Hz jeżeli w ciągu 1s zachodzi 1 pełne drganie. 5.BADANIe drgań okresu wachadła matemtycznego-okres drgan wachadła matematycznego zależy od długości wachadła-im wieksza długość wachadła tym dłuższy okres drgań.(maleje częstotliwosc drgań). 6.Okres drgan wachadła sprężynowego-okres drgań wachadła sprężynowego zależy od jego masy-im wieksza masa tym dłuższy okres drgań(mniejsza częstotliwość), 7.Częstotliwośc drgan własnych- czestotliwośc z jaką ciało wytrącone z położenia równowagi wykonuje drgania swobodne nazywamy tak..., 8.energia potencjalna spręzystosci w połozeniu równowagi (spręzyna nierościągnięta) jest równa zero, a największa jest przy maksymalnym wydłużeniu(sprężyna rozciągnięta) i maksymalnym skróceniu sprężyny(sprężyna ściśnięta), 9.Energia kinetyczna obciążnika jest równa zero przy maksymalnym wydłużeniu i maksymalnym skróceniu sprężyny, a największa wartośc przyjmuje podczas przejścia przez położenie równowagi. 10.falą mechaniczna nazywamy zaburzenie rozchodzące się w danym ośrodku spowodowane tzw.impulsem falowym. 11.Podzial fali mecvhanicznej ze względu na kierunek drgań;a/fala poprzeczna -jest to fala w której kierunek drgań cząsteczek jest prostopadly do kierunku rozchodzenia się fal b/fala podłużna-jest to fala w ktorej kierunek drgań cząsteczek jest równoległy do kierunku rozchodzenia sie fal. 12. co jest zrodłem fal?- zródlem fal jest cialo drgające, 13.podzial fal ze względu na ksztalt-fale płaskie, fale koliste, 14. wielkości opisujące fale;dlugość fali, okres fali, częstotliwośv fali, prędkość rozchodzenia się fali, amplituda fal, 15.okres fali-czas w ktorym cząsteczka ośrodka pobudzona do drgań wykonuje jedno pełne drganie, 16, długość fali-odległośv ktorą fala przebywa w czasie gdy dowolnie wybrana cząsteczka ośrodka wokonuje jedno pełne drganie. 17.Zródlem dżwieku są wsyztskie ciała drgające, 18. Rozchodzenie się dzwieku (fali dzwiekowej) polega na rosprzestrzenianiu sie drgan warstw cząsteczek ośrodka (powietrza) którym fala się rozchodzi. 19. Fale dzwiekowe w innych osrodkach niż powietrze- Fala dzwiekowa nie moze rozchodzić się w próżni. prędkość rozchodzenia się dzwieku zalezy od osrodka w którym dzwiek sie rozchodzi.20. wysokosć dzwieku zalezy od częstwotliwosci drgań zrodla dzwieku. im wieksza czestotliwosc drgań tym dzwiek wyzszy. 21.Głoośnosc dzwieku zalezy od amplitudy drgań, im wieksza amplituda tym wieksza głośność. amplituda zalezy od energi fali czyli glośność tez zalezy od energi fali. 22.natęzenie fali opisuje jaka energia jest przenoszona przez jednostkową powierzchnie w jednostce czasu. 23.progi slyszalności-ucho ludzkie rejestruje dzwieki o czestotliwości od 16Hz do 20000Hz(są to dzwieki słyszalne dal człowieka ). 24.infradzwięki-dzwieki o częstowtiwosci ponizej 16Hz. 25. ultradzwieki-dzwieki o czestotliwosci wyzszej od 20000Hz.26. hałas- zbyt głośne drażniące nieprzyjemne dzwieki. 27. natęzenie dzwieku-podstawowa jednostka-1B)1 bel) czescierj uzywaną jest 1 dB (1 decybel) (1dB=0,1B), 28.zródlem fal elektromagnetycznych są drgające ładunki elektryczne lub prąd o zmiennym natężeniu. 29. Różnica między falą mechaniczną a elektromagnetyczną polega na tym ze fala elektromagnetyczna mozerozchodzić się rówiez w próżni. 30. rodzaje fal elektromagnetycznych- promieniowanie gamma, promieniowanieX(rendgenowskie), promieniowanie ultradzwiekowe (nadfioletowe), swiatlo widzialne, promieniowanie podczerwone, mikrofale, fale radiowe.... inne zastosowanie fal elektromagnetycznych- radar, radiolokacja