Bieguny magnetyczne ziemi:północny(N)Niebieski kolor,południowy(S)czerwony kolor. tego samego rodzaju-odpychają się,a różnych-przyciągają się. Magnes trwały-wykonany z pewnego gatunku stali żelazo(Fe)o specialnych właściwościach ferromagnetycznych(N). Igła magnetyczna-to najważniejszy element występujący w kompasie. jest to magnes w kształcie dwustronnej wskazówki, (igła-kompas,musola). Ferromagnetyk- wykazuje silne właściwości magnetyczne. jest substancją, w której występują domeny magnetyczne. Domeny magnetyczne-to bardzo małe obszary namagnesowania wewnątrz ferromagnetyku. Namagnesownia- to stan uporządkowania domen magnetycznych w ferromagnetykach. Oddziaływanie magnetyczne ziemii jest takie jak gdyby w jej wnętrzu tkwił magnes. Paramagnetyki-substancje które są przyciągane przez magnesy. Diamagnetyki-substancje które nie są przyciągane przez magnesy. Zwojnica(cewka) Przewodnik kołowy o wielu zagięciach. Budowa elektromagnesu:-zwojnica,rdzeń ze stali miękkiej. Zasada działania elektromagnesu - elektromagnes wytwarza wokół siebie pole magnetyczne tylko wówczas gdy przez jego uzwojenie(cewkę)płynie prąd elektryczny. Zastosowania elektromagnesu-głośniki,mikrofony,urządzenia sterujące(np.dzwiękiem). Polem elektromagnetycznym-nazywamy przestrzeń wokół magnesu trwałego lub elektromagnesu w której na znajdująące sie tam ciała działają siły magnetyczne. Wokół każdego przewodnika z prądem w którym płynie prąd elektryczny istnieje pole magnetyczne. Zwrot lini pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika z prądem określamy za pomocą reguły prawej dłoni. Prawą dłoń ustwiamy tak aby odchylony kciuk wskazywał kierunek przepływu prądu wówczas pozostałe zagięte palce wskazuja zwrot lini pola magnetycznego. Oddziaływanie dwóch równoległych prostoliniowych przewodników z prądem- przyciagają się jeżeli płynie w nich prąd o zgodnych zwrotach i odpychają się ghdyhhhh hhhpłynie w nich prąd o zwrotach przeciwnych. Biegunowość pola magnetycznego kołowego przewodnika z prądem,a) jeżeli w przewodniku prąd płynie przeciwnie do ruchów wskazówek zegara wówczas przed przewodnikiem(od strony obserwatora) powstaje biegun(N) północny, a za przewodnikiem biegun (S) południowy. b) Jeżeli prąd płynie zgodnie z ruchem wskazówek zegara wówczas przed przewodnikiem (od strony obserwatora) powstaje biegun(S) południowy, a za przewodnikiem biegun(N)północny. Siła elektrodynamiczna(magnetyczna)- nazywamy tak siłę z jaką pole magnetyczne działa na przewodnik z prądem. Zwrot siły elektrodynamicznej określamy za pomocą reguły lewej dłoni. lewą dłoń ustawiamy tak aby linie pola magnetycznego były skierowane do jej wewnętrznej części, wyprostowane palce z wyjątkiem kciuka powinny wskazywać kierunek prądu w przewodniku wówczas odchylony kciuk będzie wskazywał zwrot siły elektrodynamicznej. Wartość siły elektrodynamicznej zależy od;-natężenia prądu płynącego w przewodniku, długości przewodnika, siły pola magnetycznego. Silnik elektryczny prądu stałego jest urządzeniem które zamienia energię elektryczną w energię mechaniczną. Budowa silnika:- wirnik(ruchoma część silnika), stojan(nieruchoma część silnika), komutator(służy do zmiany kierunku prądu), szczotki(element doprowadzający prąd elektryczny do wirnika). Zasada działania silnika- w swoim działaniu silnik wykorzystuje siłę elektrodynamiczną która powstaje w wyniku oddziaływania biegunów pola magnetycznego wirnika i stojana. Indukcją elektromagnetyczną nazywamy zjawisko prądu elektrycznego pod wpływem zmian pola magnetycznego.W jeje wyniku powstaje prąd zmienny(przemienny) nazywamy jest także prądem indukcyjnym. Sposoby wzbudzania prądu przemiennego- poruszanie magnesem trwałym w pobliżu przewodnika, poruszanie przewodnikiem w pobliżu magnesu trwałego, zmiany natężenia prądu w obwodzie pierwotnym w układzie dwóch elektromagnesów, poruszanie rdzeniem u zwojenia pierwotnego w układzie dwóch elektromagnesów. prądnica prądu przemiennego(generator prądu przemiennego)-jest to urządzenie które wytwarza prąd, budowa prądnicy- wirnik,stojan,szczotki,komutator. Zasada działania prądnicy- wykorzystuje w swym działaniu zjawisko indukcji elektromagnetycznej to znaczy w wyniku zmian pola magnetycznego powstaje prąd elektryczny. Przewodnik przez które płynie prąd elektryczny wykazuje właściwośći magnetyczne. Silniki elektryczne działają dzięki wykorzystaniu oddziaływania magnetycznego.