opór-wielkość fiz. która określa zdolność ciła ''do przeciwstawiania się'' przepływowi prądu przez to ciało., opór właściwy przewodnika-wilekość wyznaczona w sposób doświadczalny która określa jaki opór ma próbka z danego materiału o dł. 1m i przekroju 1mm2., Ob; praca prądu- W=q*U,=U*I*t, q=I*t, Praca ma wartość 1J jeżeli w ciągu 1s pod napięciem 1V przepłynie prąd o natężeniu 1A., moc-P=U*I,