Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim- wiem kiedy miały miejsce następujące wydarzenia: powstanie Banku Polskiego, bitwa pod Olszynką Grochowską, powstanie w Wielkopolsce, rabacja galicyjska, zawiązanie spisku Podchorążych, nadanie Statutu organicznego Królestwu Polskiemu, wybuch i zakończenie powstania listopadowego, powstanie krakowskie, detronizacja cara Mikołaja, uwłaszczenie chłopów w Wielkim Księstwie Poznańskim- znam pojęcia: mesjanizm, romantyzm, emisariusz, noc paskiewiczowska, Statut organiczny, kontrybucja, cytadela, arsenał, Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Gromady Ludu Polskiego, Komitet Narodowy Polski.- znam przyczyny i skutki powstania listopadowego- umiem wskazać na mapie miejsca najważniejszych bitew powstania- znam postacie historyczne: książę Adam Jerzy Czartoryski, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Szymon Konarski, Józef Chłopicki, Edward Dembowski, Krzysztof Mrongowiusz- wiem jak zostały podzielone ziemie dawnego Księstwa Warszawskiego po kongresie wiedeńskim- wiem na jakich zasadach uwłaszczono chłopów w Wielkopolsce- znam przyczyny i skutki wprowadzenia Statutu organicznego i Wiosny Ludów w Wielkopolsce

odpowie ktoś?

Odpowiedzi (1)

joanna24 11.12.2018 12:25

Zgłoś

DATY:
-powstanie Banku Polskiego: działał w latach 1828–1885
-bitwa pod Olszynką Grochowską: miała miejsce 25 lutego 1831 roku
-powstanie w Wielkopolsce: na przełomie lat 1918–1919
-rabacja galicyjska: w drugiej połowie lutego i marca 1846 roku
-zawiązanie spisku Podchorążych: 15 grudnia 1828
-nadanie Statutu organicznego Królestwu Polskiemu: 26 lutego 1832 roku
-wybuch i zakończenie powstania listopadowego: wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831
-powstanie krakowskie: (od 21 lutego do 4 marca 1846 roku)
-detronizacja cara Mikołaja: 25 stycznia 1831
- uwłaszczenie chłopów w Wielkim Księstwie Poznańskim: 1823 rok

POJĘCIA:
-mesjanizm-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/88292-mesjanizm

-romantyzm-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/88517-romantyzm

-emisariusz-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/87990-emisariusze-z-lac-emissarius-wyslannik-polityczny-majacy-do-zrealizowania-konkretne-cele

-noc paskiewiczowska-
okres w historii Polski datowany na lata 1831–1856 (właściwie trwał do 1857). Swoją nazwę wziął od nazwiska Iwana Paskiewicza, który w 1832, po upadku powstania listopadowego, decyzją cara Mikołaja I został namiestnikiem Królestwa Polskiego. Okres ten charakteryzował się wzmożeniem represji politycznych oraz sankcji gospodarczych wobec Królestwa Polskiego ze strony Imperium Rosyjskiego. Po śmierci Paskiewicza w 1856 kurs polityki rosyjskiej nie zmienił się zasadniczo aż do wybuchu powstania styczniowego w 1863 roku. (wikipedia)

-status ograniczony-
najwyższy akt prawny Królestwa Polskiego (kongresowego), nadany 26 lutego (14 lutego s. s.) 1832 roku przez cara Mikołaja I po upadku powstania listopadowego w miejsce zniesionej Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku.

-kontrybucja-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/88202-kontrybucja

-cytadela-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-wyrazow-obcych/242003-cytadela-wl-cittadella

-arsenał-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-wyrazow-obcych/241152-arsenal-wl-arsenale

-hotel Lambert-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/88078-hotel-lambert

-Towarzystwo Demokratyczne Polskie-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/88708-wielka-emigracja

-Gromady ludu polskiego-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/88037-gromady-ludu-polskiego

-Komitet Narodowy Polski-
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/88708-wielka-emigracja

PRZYCZYNY I SKUTKI POWSTANIA LISTOPADOWEGO:
https://www.bryk.pl/wypracowania/historia/xix-wiek/3993-przyczyny-przebieg-i-skutki-powstania-listopadowego.html

ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDZIEŃSKIM
https://www.bryk.pl/wypracowania/historia/xviii-wiek/7891-ziemie-polskie-po-kongresie-wiedenskim.html


PRZYCZYNY wprowadzenia statutu organicznego:
-słaba sytuacja polityczna i gospodarcza
-strach przed atakiem Rosji na Polskę i przejęciem kraju
-wiele protestów przeciw władzy

SKUTKI wprowadzenia statutu organicznego:
-kryzys gospodarczy, kartki na żywność itd.
-osłabienie pozycji władzy ludowej

PRZYCZYNY Wiosny Ludów w Wielkopolsce:
-wycofywanie się Prus z podpisanych porozumień
-wzrost nastrojów niepodległościowych
-zezwolenie na spolszczenie administracji

SKUTKI Wiosny Ludów w Wielkopolsce:
-posiadanie polskiej reprezentacji w sejmie pruskim
-zaprzestanie dążenia Polaków do przejęcia rządów w Wielkopolsce

0
0

Potrzebujesz pomocy?

XIX wiek (Historia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.