CV (currliculum vitae) — życiorys zawodowy

CV — definicja 

CV jest to skrót od łacińskiego terminu curriculum vitae. Dosłownie te dwa słowa można przetłumaczyć jako „bieg życia” lub „przebieg życia”, jednak powszechnie przyjęło się, że CV jest to życiorys zawodowy.

Odwołując się do dosłownego tłumaczenia, można powiedzieć, że curriculum vitae przedstawia przebieg kariery zawodowej. Dokument ten jest często wymagany przez pracodawców, którzy prowadzą rekrutację na dane stanowisko, tzn. kiedy chcą zatrudnić pracownika. Oznacza to, że każda osoba, która poszukuje pracy, powinna dostarczyć potencjalnemu pracodawcy aktualne CV. Można stworzyć je na komputerze lub napisać odręcznie, choć ze względu na powszechny dostęp do komputera, pracodawcy proszą najczęściej o CV w formie drukowanej.

Curriculum vitae nie powinno być dłuższe niż jedna strona A4. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy masz bogate doświadczenie zawodowe, dokument ten może być dłuższy. Informacje, zawarte w CV, należy podzielić na obowiązkowe i fakultatywne, czyli takie, które możesz, ale nie musisz podać. Dobrowolne jest na przykład umieszczenie w CV pełnego miejsca zamieszkania, zdjęcia, czy informacji o stanie cywilnym (czy ktoś jest zamężny/żonaty, czy nie). Do CV warto dołączyć list motywacyjny oraz referencje od poprzednich pracodawców.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.