Kto będzie mógł się zaszczepić? 

Dobrowolnie będą mogli się zaszczepić uczniowie w wieku od 12. do 18. roku życia, których rodzice lub opiekunowie wypełnią deklarację dotyczącą chęci udziału w szczepieniu. Dodatkowo wakcynę będą mieli możliwość przyjęcia również członkowie rodziny dziecka i pracownicy szkoły. Preparaty, które zostaną podane młodzieży, to Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech i Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.  

W jaki sposób szkoły zorganizują szczepienia uczniów? 

Dyrektorzy placówek edukacyjnych będą organizowali szczepienia uczniów we współpracy z powszechnymi punktami szczepień. W pierwszej kolejności szkoły będą musiały upowszechnić informacje dotyczące akcji i zorientować się, poprzez zebranie deklaracji, ilu jest chętnych na szczepienia. W zależności od liczby zainteresowanych, dyrektorzy placówek będą musieli w określonym terminie utworzyć miejsca do przyjmowania preparatów w szkołach albo zorganizować wyjście do powszechnego punktu szczepień. W placówkach, na których terenie uczniowie będą przyjmować szczepionkę, mają zostać wyznaczone miejsca dla uczniów oczekujących na szczepienie, do weryfikacji formalnej kwestionariusza, do kwalifikacji przez lekarza, do szczepienia i do obserwacji po podaniu wakcyny. W dniu szczepienia rodzice uczniów będą musieli wypełnić i oddać kwestionariusz o samopoczuciu małoletniego, zawierający zgodę opiekunów na przyjęcie przez dziecko preparatu. W szkole, podczas całej akcji, opiekę nad uczniami będą sprawowali wyznaczeni do tego nauczyciele. W trakcie szczepień w punktach powszechnych obecność opiekuna prawnego nie jest wymagana i może on upoważnić inną osobę, która będzie towarzyszyła dziecku do 15. roku życia i miała je pod opieką. 

Kiedy uczniowie będą szczepieni? 

Na razie resorty zdrowia i edukacji nie podały dokładnych terminów akcji, jednak z wcześniejszych wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka wynika, że deklaracje chęci zaszczepienia mają być zbierane już w drugim tygodniu września, a w trzecim ma zacząć się organizacja całego przedsięwzięcia. Wcześniej w szkołach będą organizowane zajęcia z wychowawcą i spotkania z rodzicami o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Ministerstwo Zdrowia opublikowało również list do dyrektorów, rodziców i nauczycieli, mający na celu rozwianie obaw dotyczących szczepienia niepełnoletniej młodzieży.