Spis treści:

Matura poprawkowa 2022 – termin

Maturę poprawkową ze wszystkich trzech przedmiotów obowiązkowych zdający zaczęli pisać 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9. W tym roku w czasie poprawek nie przeprowadzano egzaminów ustnych.  

Kto mógł podejść do matury poprawkowej?

Do matury poprawkowej mogły podejść jedynie te osoby, które nie zdały (tj. uzyskały poniżej 30 proc. punktów) tylko jednego z trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym — z języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego. Niezaliczenie matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego skutkowało natomiast brakiem prawa do poprawki w sierpniu.

Oprócz tego, do sierpniowego egzaminu poprawkowego mogła przystąpić tylko osoba, która w głównym terminie matury podeszła do wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz do jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Żaden z tych egzaminów nie mógł być unieważniony.

Przeczytaj również: Nietypowe kierunki studiów. Niektóre brzmią tajemniczo. Czy opłaca się je studiować?

Ile osób nie zdało matury w 2022 roku?

W 2022 roku matury z przynajmniej jednego przedmiotu obowiązkowego nie zdało 21,8 proc. maturzystów. Prawo do poprawki miało 15,5 proc. wszystkich zdających. Najtrudniejsza dla maturzystów okazała się matematyka, której nie zdało 18 proc. osób, które podeszły do egzaminu.

Wyniki matury poprawkowej 2022

Wyniki matury poprawkowej 2022 zostaną ogłoszone 9 września. Tego dnia również będzie można odebrać ze szkół świadectwa maturalne.

Przeczytaj również: Jakie kierunki opłaca się studiować? ELA pomaga maturzystom wybrać

Co po maturach poprawkowych?

Zdawanie matury w terminie poprawkowym nie przekreśla zdającym możliwości rozpoczęcia studiów razem z ich rocznikiem w roku akademickim 2022/2023. Chociaż przyjęcia na studia z pierwszej tury rekrutacji zazwyczaj mają miejsce w drugiej połowie lipca, to większość uczelni otwiera jeszcze drugą albo nawet trzecią turę. Odbywają się one we wrześniu i październiku, już po otrzymaniu wyników matur przez osoby, które zdawały egzamin w terminie poprawkowym.

Trzeba liczyć się jednak z tym, że w przypadku bardziej obleganych kierunków wszystkie miejsca mogą być już zajęte, przez co dodatkowe tury rekrutacji nie będą uruchamiane. Na szczęście na większości kierunków we wrześniu zostają jeszcze wolne miejsca, więc nabory są prowadzone.

Osoby, które nie zdadzą matury w terminie poprawkowym, będą mogły pisać ją ponownie z kolejnym rocznikiem w maju 2023 roku. Warto jednak pamiętać, że ze względu na zmiany dotyczące egzaminu, mogą mieć wówczas obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego, który w tym roku nie był wymagany.

 

Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie