Spis treści:

Terminarz matury 2023 

Stara i nowa matura odbywają się w tych samych terminach, czyli od 4 do 23 maja. Kolejne egzaminy będą miały miejsce w następujących dniach: 

 • 9 maja (wtorek) g. 9.00 – język angielski (pr, dj*), g. 14.00 – filozofia (pr); 
 • 10 maja (środa) g. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (pr), g. 14.00 – język niemiecki (pr, dj); 
 • 11 maja (czwartek) g. 9.00 – biologia (pr), g. 14.00 – język rosyjski (pr, dj); 
 • 12 maja (piątek) g. 9.00 – matematyka (pr), g. 14.00 – język francuski (pr, dj); 
 • 15 maja (poniedziałek) g. 9.00 – chemia (pr), g. 14.00 – historia muzyki (pr); 
 • 16 maja (wtorek) g. 9.00 – geografia (pr), g. 14.00 – języki mniejszości narodowych (pp); 
 • 17 maja (środa) g. 9.00 – język polski (pr), g. 14.00 – języki mniejszości narodowych (pr); 
 • 18 maja (czwartek) g. 9.00 – historia (pr), g. 14.00 – język włoski (pr, dj); 
 • 19 maja (piątek) g. 9.00 – fizyka (pr), g. 14.00 – historia sztuki (pr); 
 • 22 maja (poniedziałek) g. 9.00 – informatyka (pr), g. 14.00 – język hiszpański (pr, dj); 
 • 23 maja (wtorek) egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 – matematyka (pp), g. 10.35 – geografia (pr), 12.10 – chemia (pr), 13.45 – fizyka (pr), g. 15.20 – biologia (pr), g. 16.55 – historia (pr). 

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbywają się egzaminy ustne z przedmiotów: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski i język kaszubski. Dokładne terminy dla poszczególnych zdających ustalają konkretne szkoły.        

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; j – poziom dwujęzyczny.

Przeczytaj również: „Kiedyś to była matura” – tak kiedyś wyglądały matury w Polsce

Formuły egzaminu maturalnego 2023 

W 2023 roku absolwenci szkół średnich zdają maturę w dwóch różnych formułach, z powodu reformy edukacji, która miała miejsce w 2017 roku.       

Osoby, które uczyły się w gimnazjach oraz w roku szkolnym 2022/2023 ukończyły technikum lub szkołę branżową II stopnia, zdają egzamin w Formule 2015. Do tzw. starej matury przystąpią także wcześniejsze roczniki absolwentów, chcących podejść do egzaminu po raz pierwszy lub poprawić jego wynik.  

Egzamin w nowej Formule 2023 zdają licealiści z pierwszego rocznika, który chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2022/2023 ukończy czteroletnie liceum. W następnych latach ten typ egzaminu będą zdawali również uczniowie pięcioletnich techników i szkół branżowych II stopnia, którzy chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

Matura 2023 z języka łacińskiego i kultury antycznej – jak wygląda? 

Formuła 2023: Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i składa się z około 15 zadań. Za poprawne rozwiązanie arkusza można zdobyć maksymalnie 50 pkt.

Formuła 2015: Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i składa się z około 12 zadań, z czego ostatnie to wypracowanie, odnoszące się do przedstawionych źródeł. Za poprawne rozwiązanie arkusza można zdobyć maksymalnie 60 pkt.

W obu formułach zadania sprawdzają znajomość łacińskiej gramatyki, historii i kultury antycznej, a także umiejętność tłumaczenia tekstów klasycznych.

Matura 2023 z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym – arkusz CKE 

Arkusz CKE z matury 2023 z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym w obu formułach znajdziesz tutaj:  

Arkusz maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym w Formule 2015  

Arkusz maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym w Formule 2023

 

RAPORT MATURA 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2023

Matura 2023 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce