Spis treści:

Terminarz matury 2023

Stara i nowa matura odbywają się w tych samych terminach, czyli od 4 do 23 maja. Jutro, czyli ostatniego dnia maturalnego maratonu, będą miały miejsce egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 – matematyka (pp), g. 10.35 – geografia (pr), 12.10 – chemia (pr), 13.45 – fizyka (pr), g. 15.20 – biologia (pr), g. 16.55 – historia (pr).

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbywają się także egzaminy ustne z przedmiotów: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski i język kaszubski. Dokładne terminy dla poszczególnych zdających ustalają konkretne szkoły.       

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony

Formuły egzaminu maturalnego 2023

W 2023 roku absolwenci szkół średnich zdają maturę w dwóch różnych formułach, z powodu reformy edukacji, która miała miejsce w 2017 roku.      

Osoby, które uczyły się w gimnazjach oraz w roku szkolnym 2022/2023 ukończyły technikum lub szkołę branżową II stopnia, zdają egzamin w Formule 2015. Do tzw. starej matury przystąpią także wcześniejsze roczniki absolwentów, chcących podejść do egzaminu po raz pierwszy lub poprawić jego wynik.

Egzamin w nowej Formule 2023 zdają licealiści z pierwszego rocznika, który chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2022/2023 ukończy czteroletnie liceum. W następnych latach ten typ egzaminu będą zdawali również uczniowie pięcioletnich techników i szkół branżowych II stopnia, którzy chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Przeczytaj również: Matura 2023 – najnowsze informacje z CKE. Wiemy, jakie rozszerzenia najchętniej wybierają maturzyści

Matura 2023 z informatyki na poziomie rozszerzonym – jak wygląda?

Matura z informatyki na poziomie rozszerzonym w obu formułach trwa 210 minut i składa się z ok. 7-10 zadań. Za poprawne rozwiązanie arkusza można zdobyć maksymalnie 50 pkt.

Zdający musi wybrać system operacyjny, program użytkowy, środowisko programistyczne i język programowania, w których będzie pracował. Część zadań wykonuje się przy użyciu komputera, a część jedynie pisemnie.

Matura 2023 z informatyki na poziomie rozszerzonym – arkusz CKE

Arkusze CKE z matury 2023 z informatyki na poziomie rozszerzonym w obu formułach znajdziesz tutaj:

Arkusz maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym w Formule 2015 – część 1

Arkusz maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym w Formule 2015 – część 2

Arkusz maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym w Formule 2023

 

RAPORT MATURA 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2023

Matura 2023 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce