Matura 2022 – harmonogram

13 maja, o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli pisanie egzaminu z WOS-u na poziomie rozszerzonym. O 14 odbędzie się matura z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

W kolejnych dniach będą miały miejsce następujące egzaminy:

 • 16 maja: g. 9.00 - chemia (pr); g. 14.00 - język włoski (pr, dj)
 • 17 maja: g. 9.00 - historia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pp)
 • 18 maja: g. 9.00 - geografia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pr)
 • 19 maja: g. 9.00 - fizyka (pr); g. 14.00 - historia sztuki (pr)
 • 20 maja: g. 9.00 - informatyka (pr); g. 14.00 - j. łemkowski, kaszubski (pr)
 • 23 maja: egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych g. 9.00 - matematyka (pp); 10.35 - historia (pr); 12.10 - geografia (pr); 13.45 - biologia (pr); 15.20 - chemia (pr); 16.55 - fizyka (pr)

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Egzaminy ustne dla osób, które muszą je zdawać ze względu na chęć udziału w rekrutacjach na studia zagraniczne, będą odbywać się w dniach 18-20 maja (z przedmiotów: j. polski, j. mniejszości narodowych, j. obce nowożytne, j. łemkowski, j. kaszubski). Ich dokładne dni i godziny ustalają w każdej szkole przewodniczący zespołów egzaminacyjnych.

Przeczytaj również: Matura 2022 - język polski. Tematy, arkusze, odpowiedzi

Matura 2022 z WOS-u na poziomie rozszerzonym – jak wygląda?

Matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut, a za jej poprawne wykonanie można zdobyć maksymalnie 60 pkt. Arkusz składa się z ok. 30 zadań, wśród których możemy znaleźć m.in. zadania zamknięte, krótkiej odpowiedzi, dłuższej odpowiedzi, wyboru prawda/fałsz oraz zadania dotyczące łączenia poprawnych sformułowań i analizy danych.

W ostatnim zadaniu arkusza zdający mieli napisać wypracowanie na jeden z trzech podanych tematów:

 1. Scharakteryzuj problem bezrobocia w Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku,
  uwzględniając przyczyny tego zjawiska, czynniki wpływające na zróżnicowanie jego poziomu, a także skutki tego zjawiska oraz politykę państwa wobec niego (na podstawie materiałów źródłowych z arkusza).
 2. Porównaj ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki z ustrojem politycznym Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę: system partyjny w powiązaniu z systemem wyborczym, strukturę i funkcje parlamentu, pozycję ustrojową głowy państwa oraz model systemu politycznego.
 3. Scharakteryzuj problematykę decyzji administracyjnej w Polsce – przedstaw specyfikę takich decyzji i ich przykłady (wydawane przez organy samorządu terytorialnego), konieczne elementy decyzji, a także procedury odwoławcze (w tym rodzaje pism i ich adresatów) wynikające z norm postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

 

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak się odwołać od wyników egzaminu krok po kroku

Matura 2022 z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz

Arkusz maturalny 2022 z WOS-u na poziomie rozszerzonym znajdziecie tutaj:

Matura 2022 z WOS-u na poziomie rozszerzonym — arkusz

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce