Spis treści:

Kiedy będą wyniki matur?

Ostanie matury odbyły się 23 maja, ale na wyniki egzaminów maturzyści będą musieli jeszcze chwilę poczekać. Zostaną one ogłoszone 7 lipca 2023 roku o godzinie 8.30. Tego dnia będzie można również odebrać ze szkół świadectwa dojrzałości.

Jak sprawdzić wyniki matur?

Wyniki matur można sprawdzić elektronicznie, przez specjalnie do tego przeznaczony system ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Należy w wyznaczonym terminie wejść na tę stronę, a później zalogować się na niej danymi (loginem i hasłem), które każdy maturzysta dostał od dyrektora szkoły, w której zdawał egzamin. Po zalogowaniu należy kliknąć przycisk „Matura”, a wyświetlą nam się nasze wyniki z egzaminu.

Prócz nich znajdziemy tam również szczegółowe informacje, dotyczące naszego arkusza, czyli liczbę punktów, które uzyskaliśmy w poszczególnych zadaniach, oraz w których z nich podaliśmy błędne, a w których poprawne odpowiedzi. Będą się tam wyświetlały także dane statystyczne np. dotyczące tego, jaki procent osób uzyskał takie same lub niższe od nas wyniki.

W przypadku zgubienia danych do logowania w ZIU swoje wyniki matury będzie można zobaczyć także szkole, przy odbieraniu świadectwa dojrzałości, ponieważ dokument ten będzie dostępny dla maturzystów w placówkach edukacyjnych już tego samego dnia.

Przeczytaj również: Jak policzyć punkty i zapisać się na studia 2023/2024? Poradnik dla maturzystów

Co zrobić, jeśli nie zdałeś matury?

By zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z każdego z trzech egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny) oraz z dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych (z języków polskiego i obcego nowożytnego), a także podejść do przynajmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Żadna z matur nie może też być unieważniona.

Jeśli okazało się, że nie spełniłeś któregoś lub nawet kilku z tych punktów, a zatem nie zdałeś matury, nie panikuj, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które możesz w takiej sytuacji zrobić. 

Sprawdzenie arkusza i ewentualne odwołanie się od wyniku

Przede wszystkim powinieneś przeanalizować swoje odpowiedzi do zadań w systemie ZIU i sprawdzić, czy na pewno te, które są oznaczone jako błędne, faktycznie takie są – egzaminatorzy też są ludźmi i czasem mogą się pomylić. Jeśli natomiast do pozytywnego wyniku brakuje ci naprawdę niewiele, to taka pomyłka może przesądzić o tym, czy egzamin będzie uznany za zadany, czy nie. Zatem jeśli w arkuszu coś cię niepokoi, możesz złożyć wniosek o wgląd do niego. Jeśli po obejrzeniu arkusza okaże się, że twoje przypuszczenia się sprawdziły, to możesz odwołać się od wyniku egzaminu. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy tutaj.

Podejście do egzaminu poprawkowego

Możliwość podejścia do matury poprawkowej przysługuje osobom, które nie zdały egzaminu tylko z jednego obowiązkowego przedmiotu pisemnego lub ustnego (czyli uzyskały z niego poniżej 30 proc. punktów), ale podeszły do egzaminu na poziomie rozszerzonym i żadna z reszty zdawanych przez nich matur nie została unieważniona.  

Jeśli jesteś w takiej sytuacji i chcesz napisać maturę poprawkową z niezdanego przedmiotu, musisz w ciągu 7 dni od otrzymania wyników (zatem maksymalnie do 13 lipca) złożyć do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest to dyrektor szkoły) oświadczenie o chęci podejścia do egzaminu poprawkowego. Wzór takiego dokumentu można znaleźć na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej dla własnego miejsca zamieszkania.  

Podejście do matury za rok

Jeśli okaże się, że nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego i nie możesz odwołać się od wyników egzaminu, pozostaje ci jedynie podejście do matury za rok z kolejnym rocznikiem zdających, o ile oczywiście nadal będziesz chciał uzyskać świadectwo dojrzałości. 

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak się odwołać od wyników egzaminu krok po kroku

Matura poprawkowa 2023 – terminy

Maturę poprawkową można zdawać jedynie z przedmiotów obowiązkowych, dlatego trwa ona tylko dwa dni. Kiedy odbywają się egzaminy? Oto terminarz:

  • 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) – egzaminy ustne,
  • 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9.00 – egzaminy pisemne.

W przypadku poprawkowych matur ustnych dokładne godziny poszczególnych egzaminów ustala szkoła. Miejsca, w którym będą odbywać się poprawki, zostaną udostępnione na stronie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 roku.

Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 8 września, tego dnia będzie też można odebrać ze szkół świadectwa dojrzałości, oczywiście o ile egzaminy zakończą się sukcesem.

Przeczytaj również: Niemcy: Maturzyści korzystali z ChatuGPT podczas egzaminu

Rekrutacja na studia 2023/2024

Jeśli nie zdałeś matury, a uda ci się odwołać od jej wyniku lub możesz ją poprawić w sierpniu, to masz jeszcze szanse na to, byś rozpocząć studia w roku akademickim 2023/2024. Choć wyniki egzaminu poprawkowego mają być opublikowane dopiero początkiem września, kiedy na większości uczelni będzie już po I turze rekrutacji, to nie wszystko jeszcze stracone, ponieważ na wielu kierunkach i uczelniach odbywa się jeszcze II, a nawet III tura rekrutacji. Najczęściej mają one miejsce we wrześniu i październiku, czyli już po ogłoszeniu wyników egzaminów poprawkowych.

Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że na najbardziej obleganych kierunkach studiów wszystkie miejsca najprawdopodobniej będą zajęte już po I turze rekrutacji, zatem kolejne tury nie będą otwierane. Nie warto jednak się załamywać, ponieważ jest też sporo mniej obleganych, a interesujących specjalności, na których wolne miejsca mogą być jeszcze we wrześniu. Jeśli zależy ci jednak na konkretnym kierunku, na który nie ma już miejsc, możesz też powtórzyć maturę za rok.

Ci natomiast, którzy nie zdali matury oraz nie przysługuje im prawo do poprawki, nie będą mogli rekrutować się na studia w roku akademickim 2023/2024, a dopiero rok później, jeśli uzyskają wówczas świadectwo dojrzałości.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

Środowy QUIZ geograficzny z pułapkami. Prawda czy fałsz?

QUIZ na skojarzenia. Po 3 słowach zgadniesz, o jakie polskie miasto chodzi?

Majowy QUIZ z wiedzy ogólnej. 10/15 to duży sukces. Zdobędziesz?