Spis treści:

Jak wybrać uczelnię?

To pytanie, które co roku stawiają sobie maturzyści. Warto poznać swoje mocne strony i zastanowić się nad planem na najbliższą przyszłość. Po szkole średniej nie trzeba iść na studia, można zrobić sobie rok przerwy, tzw. gap year. Zachodni pomysł rozpowszechnił się na całym świecie. Nie tylko amerykańska młodzież może spędzić dwanaście miesięcy: podróżując, pracując, a może angażując się w wolontariat. To jedna z opcji dla niezdecydowanych. 

Pomocne w wyborze ścieżki kariery będzie spotkanie z doradcą zawodowym, który udzieli rady, biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje młodej osoby, sytuację życiową i potrzeby rynku pracy. 

Osoby, które chcą studiować, a nie są pewne, jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszłości, powinny dokładnie sprawdzić aktualne oferty uczelni. Co roku pojawiają się nowe propozycje kierunków i specjalizacji. Wiele uniwersytetów stawia na rozwój kompetencji przyszłości, bo części prac, które istnieją teraz, nie przewidywano dwadzieścia lat temu, a automatyzacja różnych dziedzin życia przyspiesza proces zmian rynku pracy. W przyszłości będziemy wykonywać wiele zawodów, których nazw jeszcze nie znamy. 

Przeczytaj również: Jak skutecznie się uczyć? Wypróbuj metody mnemotechniczne

Dni otwarte uczelni – czy warto się wybrać?

Wybranie się na dni otwarte do uczelni, którą rozważasz jako przyszłą Alma Mater to dobry pomysł. Jednego dnia i w jednym miejscu można dowiedzieć się znacznie więcej, niż szukając informacji na stronach internetowych. 

Wiele uczelni przygotowuje kilka lub kilkanaście stoisk rozmieszczonych w głównym gmachu uczelni. To okazja do rozmowy z wykładowcami, obecnymi studentami (przedstawicielami kół naukowych i samorządów studenckich) oraz pracownikami administracji (głównie działów rekrutacji i biur promocji). 

Czasem można wziąć udział w wykładach. Uniwersytet Jagielloński, który zaprasza do swoich murów pod koniec marca 2023 r., zachęca kandydatów do wysłuchania prelekcji „Czy można się zaprzyjaźnić z botem? O interakcjach w mediach społecznościowych” i „Memrystor, sztuczna inteligencja i pies Pawłowa” oraz do udziału w wydarzeniu „Wkręć się w Kopernika”. Specjalne atrakcje przygotowały też poszczególne wydziały, np. poloniści zapraszają na spacer do historycznych budynków uniwersyteckich. To dobry sposób, żeby poczuć klimat miejsca, w którym możemy spędzić kilka lat studenckiego życia. 

W tym samym dniu co UJ (24 marca) dzień otwarty zaplanował Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Rozpocznie go widowisko „Uniwersytet dla Ziemi – w stronę energii życia”. Spektakl ma połączyć w sobie elementy nauki, muzyki i teatru. 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza na dwa „Dni Sztuki, Designu i Kultury”. W dniach 24–25 marca br. prócz standardowych elementów, takich jak rozmowa o limitach przyjęć na dany kierunek i sposobach rejestracji na studia, proponuje wykłady oraz spotkania z artystami, warsztaty i otwarte pracownie. 

Dni otwarte Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie również zostały zaplanowane na 30 i 31 marca. W czwartek z atrakcji będą mogli skorzystać kandydaci na studia II stopnia, na piątek zaproszono chętnych do rozpoczęcia studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich. 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi zaproponowała dzień otwarty w dwóch formach – stacjonarnej i wirtualnej. Uniwersytet Warszawski zaprosi kandydatów na stacjonarny dzień otwarty dopiero 22 kwietnia 2023 roku. Nie przedstawiono jeszcze dokładnego planu wydarzenia. 

Nie wszystkie uczelnie organizują dni otwarte, a niektóre już się odbyły. Jeżeli zastanawiasz się, czy masz jeszcze szansę wybrać się na dzień otwarty, to sprawdzić tegoroczny harmonogram.

Przeczytaj również: To jeden z najlepiej opłacanych zawodów na świecie. Dzieci już się go uczą na prywatnych lekcjach

Dni otwarte uczelni – co można się dowiedzieć?

Tematów do poruszenia może być tyle, ilu kandydatów, ale większość z nich dotyczy kilku podstawowych zagadnień. Kandydaci pytają m.in. o:

 • progi punktowe na wybrane kierunki, limity miejsc i ilość chętnych na jedno miejsce,
 • uwzględnianie osiągnięć w olimpiadach ogólnopolskich i konkursach,
 • sposób rejestracji na studia,
 • harmonogram rekrutacji (np. kiedy można zapisać się w systemie elektronicznym, a kiedy pojawi się informacja o przyjęciu na studia),
 • dostępność akademików,
 • rozkład zajęć na studiach (coraz częściej młodzi ludzie chcą godzić studia z pracą zawodową),
 • miejsca, w których odbywają się zajęcia (w większych uczelniach to czasem więcej niż jeden budynek, a przemieszczanie się z miejsca na miejsce zajmuje czas, który można wykorzystać w inny sposób),
 • stosunek zajęć praktycznych do teoretycznych (np. ilość zajęć laboratoryjnych),
 • praktyki studenckie,
 • możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych i wymianach międzynarodowych,
 • stypendia (ich wysokość i dostępność),
 • życie studenckie (np. korzyści wynikające z działalności w kołach naukowych i samorządach studenckich),
 • perspektywę pracy po ukończeniu danego kierunku studiów. 

Dni otwarte to okazja, żeby rozwiać wiele wątpliwości i poczuć klimat uczelni oraz poznać choć kilka osób z nią związanych.

Oprac. Monika Wąs