Fotosynteza jest to podstawowy proces biologiczny, który warunkuje życie na kuli ziemskiej. Polega on na przekształceniu substancji nieorganicznych- w związki organiczne. Niezbędna jest do tego energia świetlna. Proces ten występuje zarówno w środowisku lądowym jak i wodnym. Dzięki niemu rośliny, które obumierają, zamieniają się w ciągu milionów lat w potrzebne człowiekowi surowce. Chodzi przede wszystkim o węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową, gaz ziemny. Fotosynteza także reguluje ilość tlenu w atmosferze. Równowaga gazowa jest zapewniana dzięki temu, że rośliny wiążą szkodliwy dwutlenek węgla i uwalniają tlen. Niezmiernie ważne jest tu znaczenie lasów, których wycinka powinna być ograniczona. W przeciwnym razie ilość dwutlenku węgla będzie się zwiększać- przyspieszając efekt cieplarniany. By temu przeciwdziałać trzeba sadzić dużo nowych drzew.

Bardzo dużą rolę odgrywa zjawisko fotosyntezy w produkcji żywności. Dzięki niemu roślinom dostarczany jest tlen, energia i pokarm. Znając więc przebieg fotosyntezy i czynniki, które ją przyspieszają, można uzyskiwać większą wydajność w rolnictwie.