Filozof to osoba, która jest bardzo mądra, wykształcona, inteligentna i potrafiąca tę inteligencję wykorzystać. To osoba o otwartym umyśle, bystrych myślach, potrafiąca wnioskować. Filozof skupia się na sprawach niematerialnych, na sensie życia, na prawdzie, zadaje sobie pytania – po co żyjemy, jaki jest sens, czy człowiek może poznać rzeczywistość, kim jest Bóg, kim jest człowiek i wiele innych. Filozof potrafi się zastanawiać nad światem i sobą i wyciągać z tych rozważań odpowiednie wnioski. To osoba ciekawa świata, dociekliwa, skrupulatna, potrafiąca dostrzegać więcej niż przeciętny człowiek. To też osoba odważna, która nie zawaha się zwątpić w przyjętą doktrynę, nie zawaha się jej podważyć, nie zgodzić się, wyrazić własne zdanie.

Zofia na pewno na filozofa się nadaje. Jest ciekawą siebie i świata osobą, ma otwarty umysł, wciąż poszukuje. Sprawy tego świata, szkoła, dom, nie zaspokajają jej. Chce wiedzieć, jaki jest świat, dlaczego jest, dlaczego i po co istnieje człowiek. Zosię więc można nazwać filozofem.