Co to jest metafora?

Metafora, czyli przenośnia jest jednym ze środków poetyckich. Polega na połączeniu wyrazów w taki sposób, że razem zyskują nowe, niezużyte znaczenie, odmienne od tego, które wynika z ich dosłownej treści. 

Metafora ma na celu wywołanie określonych skojarzeń związanych z wykorzystywanymi słowami. Metafora należy do leksykalnych środków stylistycznych, czyli wykorzystujących bogactwo słownictwa.

Użycie metafor

Metafory pojawiają się przede wszystkim w poezji, która najczęściej nie wypowiada się wprost, lecz poszukuje sposobów na zwięzłe, ale naładowane znaczeniem i efektowne przekazanie treści. 

Metafora, choć jest zaliczana do tropów poetyckich, jest używana nie tylko w tekstach literackich, ale także w języku potocznym. Zwykle nie zauważamy metafor, którymi się posługujemy, gdyż na stałe weszły do naszego języka i zestawienie określonych słów nie jest dla nas zaskakujące. Dlatego nie dziwimy się słysząc, że ktoś ma "serce z kamienia" lub "piorunujące spojrzenie" albo że "oszczędzamy czas".

Rodzaje metafory

Metafora jest pojęciem bardzo szerokim. Metaforą można nazwać każde zaskakujące zestawienie słów nadające im nowy, świeży sens. Można wyróżnić wiele rodzajów metafory. Najczęstsze z nich to:

- metonimia, czyli zamiennia, np. czytać Szymborską, cała sala zamarła

- hiperbola, czyli wyolbrzymienie, np. oczy jak gwiazdy, morze łez

- synekdocha, czyli ogarnienie, część zamiast całości (rodzaj metonimii), np. mieszkać pod jednym dachem (zamiast w domu)