Autocharakterystyka - co to jest

Autocharakterystyka to forma wypowiedzi polegająca na opisaniu samego siebie. Innymi słowy autocharakterystyka to przedstawienie w formie pisemnej własnej osoby, zaprezentowanie swoich cech wewnętrznych i zewnętrznych.

Jak napisać autocharakterystykę

Podczas pisania autocharakterystyki należy kierować się takimi samymi zasadami jak przy tworzeniu charakterystyki, np. bohatera literackiego czy realnej osoby. Autocharakterystyka ma podobną budowę jak charakterystyka.

Autocharakterystyka - plan

Przedstawienie.We wstępie autocharakterystyki przedstawiamy się, piszemy, kim jesteśmy, przekazujemy podstawowe informacje na swój temat (imię, ewentualnie nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, czym się zajmujemy, można ewentualnie podać informacje o naszej rodzinie, rodzicach czy rodzeństwie).

-  Opis wyglądu zewnętrznego. W tej części charakterystyki piszemy o tym, jak wyglądamy.

Cechy wewnętrzne. Zwykle jest to najdłuższa część autocharakterystyki.  Tę część autocharakterystyki możemy podzielić na dwa lub więcej (kilka akapitów). Tu piszemy o swoich cechach charakteru, usposobienia (spokojny, pogodny, energiczny itp.), ale także o swoich zainteresowaniach, o tym, co lubimy robić. Można na pisać także o swoim stosunku do świata i innych ludzi, o naszych kontaktach międzyludzkich (np. czy lubimy liczne towarzystwo innych, czy jesteśmy raczej samotnikami).

Zakończenie. Autocharakterystykę należy zakończyć podsumowaniem, w którym można spróbować ocenić siebie. Ta część autocharakterystyki może być trudna, niełatwo jest poddać się samoocenie. Tu trzeba spróbować spojrzeć z siebie z dystansu. Można też zastanowić się, jakie własne cechy nam się podobają, a z których nie jesteśmy zadowoleni i chcielibyśmy je zmienić.