1. Gdzie lotnik musiał przymusowo lądować?

a) na Saharze

b) na Biegunie Południowym

c) w Australii

2. Przyczyną przymusowego lądowania było:

a) brak paliwa w samolocie

b) złe warunki pogodowe

c) awaria maszyny

3. Podczas pierwszego spotkania Mały Książę poprosił lotnika o:

a) narysowanie baranka

b) pomoc w odnalezieniu baranka

c) wodę

d) o nic go nie prosił

4. Mały Książę pochodził z planety:

a) podobnej wielkością do Ziemi

b) większej od Ziemi

c) o małych rozmiarach

5. Planecie Małego Księcia zagrażały:

a) słonie

b) baobaby

c) bambusy

6. Kwiatem, którym główny bohater lubił się opiekować, była:

a) lilia

b) róża

c) dalia

7. Czego Mały Książę nie robił na swojej planecie?

a) nie czyścił wulkanów

b) nie oglądał zachodów słońca

c) nie karmił baranka

8. Drugą osobą, którą odwiedził podczas swojej podróży, był:

a) Próżny

b) Król

c) Latarnik

9. Król mianował Małego Księcia ministrem:

a) skarbu

b) sprawiedliwości

c) rolnictwa

10. Spotkany przez Małego Księcia Bankier zawzięcie liczył:

a) pieniądze

b) pszczoły

c) gwiazdy

11. Zamieszkujący szóstą planetę Starszy Pan był:

a) historykiem

b) biologiem

c) geografem

12. Po przybyciu na Ziemię Mały Książę spotkał:

a) żmiję

b) papugę

c) wielbłąda

13. Z jaką prośbą zwrócił się lis do głównego bohatera?

a) chciał, aby mu pomógł w ucieczce przed myśliwymi

b) chciał, aby go Mały Książę oswoił

c) chciał, aby z nim polował na kury

14. Lis nauczył Małego Księcia:

a) przyjaźni

b) sposobów polowania

c) sprytu i chytrości

d) niczego go nie nauczył

15. Które słowa były sekretem lisa?

a) Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

b) Wśród ludzi jest się także samotnym.

c) Idąc przed siebie, nie można zajść daleko.

16. Co sprzedawał spotkany na Ziemi Kupiec?

a) ubrania

b) jedzenie

c) pigułki zaspokajające pragnienie

17. Mały Książę zdecydował się wrócić na swoją planetę, ponieważ:

a) jemu i lotnikowi skończyła się woda

b) tęsknił za swoją różą i czuł się za nią odpowiedzialny

c) pomiędzy nim a lotnikiem doszło do kłótni

d) nie chciał wracać

18. W powrocie do domu pomogła mu:

a) załoga statku kosmicznego

b) błyskawica

c) żmija

19. O co lękał się lotnik po odejściu Małego Księcia?

a) czy baranek nie zjadł róży

b) czy baobaby nie rozsadziły małej planety

c) o nic się nie lękał

Odpowiedzi:

1 - a, 2 - c, 3 - a, 4 - c, 5 - b, 6 - b, 7 - c, 8 - a, 9 - b, 10 - c, 11 - c, 12 - a, 13 - b, 14 - a, 15 - a, 16 - c,

17 - b, 18 - c, 19 - a.