1. Ekspozycja akcji (akt I, sceny 1-4.):

 • Przedstawienie postaci oraz zarysowanie zatargu między Cześnikiem a Rejentem.
 • Małżeńskie plany Cześnika względem Podstoliny.

2. Zawiązanie akcji (akt I, scena 5.)

- Naprawa granicznego muru przez Rejenta i furia Cześnika.

3 Rozwinięcie akcji (akt I, sceny 7 i nn.)

 • Bitwa o mur graniczny.
 • Wacław dobrowolnie idzie do niewoli u Papkina.
 • Podstolina przyjmuje oświadczyny Cześnika.
 • Cześnik za pośrednictwem swego sekundanta Papkina wyzywa na pojedynek Rejenta.
 • Rejent pisze pozew sądowy przeciw Cześnikowi.
 • Rejent niweczy planowane małżeństwo Cześnika z Podstoliną, a także Wacława z Klarą.
 • Plan zemsty Cześnika: projekt ataku na domostwo Rejenta, "porwanie" Wacława i wymuszenie w ten sposób zgody na małżeństwo z Klarą.

4. Punkt kulminacyjny (akt II, scena 9.)

- Spotkanie Cześnika i Rejenta.

5. Rozwiązanie akcji (akt IV, sceny 11-13.)

 • Mediacja narzeczonych, Klary i Wacława.
 • Sąsiedzkie pojednanie.