Charakterystyka porównawcza Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to bohaterowie komedii A. Fredry pt. „Zemsta”. Byli oni pokłóconymi sąsiadami. Zamieszkali w podzielonym na dwie części zamku (w jednej części mieszkał Milczek, w drugiej Raptusiewicz). Obydwaj panowie mieli około 60 lat i należeli do szlachty. Rejent Milczek był wysoko postawionym urzędnikiem państwowym. Miał bardzo dobre wykształcenie jak na czasy, w których żyli, co dawało mu przewagę intelektualną nad swoim sąsiadem. Cześnik był znacząco gorzej wykształcony od Rejenta nawet nie umiał pisać i czytać (dyktował list Dyndalskiemu), lecz mimo to także zajmował stanowisko urzędnika. Rejent posiada syna o imieniu Wacław. Cześnik był zaś wujkiem Klary. Ci dwaj sąsiedzi to postacie kontrastowe pod względem temperamentu, jednak ich charaktery są nieco podobne. Cześnika i Rejenta cechował m.in. upór, zawziętość. Milczek konsekwentnie dążył do celu (napisał pozew sądowy przeciwko Cześnikowi). W swoich dążeniach był pozbawiony skrupułów (chciał zmusić swego syna do ślubu z Podstoliną, zastraszał Papkina). Słomiany zapał Cześnika uniemożliwiał w większości przypadków osiągnięcie wybranego przez niego celu - Maciej Raptusiewicz „dużo mówił, lecz mało robił” . Co prawda udało się mu połączyć węzłem małżeńskim Klarę z Wacławem, jednak tych dwoje się kochało i nie trzeba ich było namawiać ich do ślubu. Cześnik „zgadzając” się na zawarcie tego związku małżeńskiego wykazał, jest interesowny. Cechy tej nie posiadał Rejent. Był zamknięty w sobie, nie okazywał emocji - kiedy Cześnik groził mu gwintówką po prostu zamknął okno.