1. Przybycie Kirkora do chaty Pustelnika.

2. Intryga Goplany.

3. Wizyta Kirkora w chacie Wdowy.

4.  Zbieranie malin przez siostry.

5.  Zabicie Aliny przez Balladynę.

6. Małżeństwo Balladyny z Kirkorem.

7. Piętno zbrodni na czole Balladyny. 

8. Przemiana Grabca w króla dzwonkowego. 

9.  Zabicie Gralona przez Kostryna i Balladynę.

10. Wypędzenie matki z zamku przez Balladynę.

11. Zabicie Grabca przez Balladynę.

12. Zabicie Pustelinka przez Kostryna.

13. Walka Kostryna i Balladyny z Kirkorem, zakończona jego śmiercią.

14. Otrucie Kostryna przez Balladynę.

15. Wyrok śmierci Balladyny ( uderzenie piorunem ).