Czytanie lektury szkolnej stanowi przede wszystkim kształtowanie osobowości ucznia, jego podejścia do wymiarów i dziedzin życia w zakresie kulturalnym, moralnym i etycznym. Uczeń kształtuje także dzięki temu swój język w wyrażaniu się, uczy się szanowania osób a także  miłości do własnej ojczyzny. Dobrym przykładem podczas czytania książek jest ukazywanie postaci bohatera, na którym możemy się wzorować i naśladować jego cnoty. Częstym zjawiskiem jest treść zawierająca opisy przyrody, krajobrazów czy też momentów wzruszających. Te wszystkie czynniki w silnym stpniu wpływają na naszą reakcję i zapamiętywanie różnych sytuacji, weryfikujemy zachowanie bohatera z naszą oceną i wyciągamy odpowiednie wnioski. Zakres lektury nie ogranicza się tylko do niektórych wymiarów życia, wręcz przeciwnie; oprócz opisu pięknego krajobrazu  także zaznajamiamy się z takimi naukami jak matematyka, fizyka, historia itp.