Charakterystyka porównawcza Aliny i BalladynyAlina i Balladyna bohaterki Balladyny J. Słowackiego, to dwie siostry.Pomimo łączącego je pokrewieństwa, jedna stanowi zaprzeczenie drugiej.Dziewczyny różnią się od siebie, zarówno charakterem jak i wyglądem.

Alina ma lekko różową skórę , jasne włosy i fiołkowe oczy. NatomiastBalladyna ma białą cerę oraz ciemne włosy i czarne oczy. Młodsza z sióstr jestprawdomówna i dobroduszna. Kocha swoją matkę i siostrę. Jest bardzootwarta, serdeczna dla innych i szczera. Mimo, że jest posłuszna, pracowita ipokorna – nie cieszy się sympatią Wdowy. Również Balladyna jest jejnieprzychylna. Jej ufność i łatwowierność obracają się przeciwko niej. Ginie zrąk siostry, bo nie podejrzewa jej o to, że mogła by ją skrzywdzić.. TymczasemBalladyna to wyrafinowana i obłudna osoba, co najlepiej widać w stosunku donajbliższych. Pragnie tylko władzy sławy i pieniędzy. Żeby osiągnąć swojeplany, gotowa jest posunąć się do każdego czynu. Podczas zbioru malin robisiostrze wyrzuty mówiąc: „Wyłażą / Z twojego dzbanka maliny jak węże, /Aby mię kąsać żądłami wymówek. / Idź i bądź panią! siostra się zaprzęże /Jak wół do pługa, będzie tłoczyć olej / Z kolących siemion i z brzydkichmakówek”. Następnie morduje siostrę.

Różnicę między siostrami dostrzec można w ich stosunku do propozycjiKirkora. Alina przyjmuje ją z radośnie ,ale od razu mówi, że jeśli zostaniewybrana , to do zamku zabiera matkę i siostrę. Przyrzeka mu też wiernośćmiłość . Natomiast Balladyna wypowiada te słowa: „O panie! jeśli w zamku sączeluście, / Z czeluści ogień bucha, a ty każesz / Wskoczyć - to wskoczę. Jeślina odpuście / Ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie / Śmiertelne grzechy,którymi się zmażesz. / Jeżeli dzida będzie mierzyć w ciebie, / Stanę przed tobąi za ciebie zginę... / Czegóż chcesz więcej?”.

Alina i Balladyna nie posiadają wspólnych cech. Są całkowicie inne . Jedyne ,co ich łączy to więź rodzinna. Alina jest bohaterka pozytywną, godnąnaśladowania. Dziewczyna była wrażliwa i dobra. Niestety, zginęłatragicznie, na co nie zasłużyła.Natomiast Balladyna przeraża swoim zachowaniem, nie posiada żadnychpozytywnych cech.