Witold Sprężycki to główny bohater utworu. Początkowo był prymusem, gdy Ślimacki doniósł, że tańczy na środku klasy polkę-ułankę, został pozbawiony tej funkcji.

Był chłopcem z wyobraźnią. Wzruszały go dzieła literackie, poezja czytana na lekcji i poza szkołą. Uciekł z lekcji, ponieważ chciał zobaczyć prawdziwego poetę. Czekał kilka godzin, zmarzł, ale w końcu się doczekał i zobaczył go. Przez długi czas chorował. Miał zwichniętą nogę i źle mu ją leczono. Istniała nawet groźba amputacji nogi. Gdy zmienił lekarza i wyjechał do Warszawy wyzdrowiał. Po powrocie do szkoły szybko nadrobił zaległości, a na zakończenie roku dostał nagrodę za dobre wyniki w nauce. Na zakończenie roku, recytując odę rosyjską, odniósł wielki sukces. Był bardzo ambitny, chciał dalej się kształcić. Marzył o studiach uniwersyteckich. Brzydził się kłamstwem.

Moim zdaniem był to ambitny i pracowity chłopiec. Uczył się bardzo dobrze, a nauka nie sprawiała mu problemów.