Odyseusz Odyseusz Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Homer Odyseja, bohater główny i tytułowy; heros trojański, znany z przebiegłości i dzielności, król Itaki z uporem, mimo przeciwności, wędrujący do ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum był królem Itaki - wyspy znajdującej się gdzieś nieopodal Italii. Ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
Odysa zwał się Laertes, a jego żona - Penelopa. Bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
miał z nią syna Telemacha. Gdy  Telemach Telemach Homer Odyseja, bohater drugoplanowy; syn Odyseusza, godny swego wybitnego ojca. Przypomina ojca roztropnością i odwagą. Jest też grzeczny, uprzejmy, gościnny, dworny. Nie waha się wyruszyć ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum przyszedł na świat, Odys wyruszył na wojnę trojańską. Po dziesięciu latach tego konfliktu zbrojnego armii Odyseusza udało się zająć Troję (dzięki podstępowi z koniem trojańskim, którego wymyślił Odys). Kolejne dziesięć lat bohater wracał do swojej Itaki.

Jan Parandowski w micie o powrocie Odyseusza do ojczyzny podał bardo niewiele informacji dotyczących wyglądu zewnętrznego tego bohatera. Właściwie wszystkie wiadomości dotyczące aparycji Odysa zawierają się w fragmencie: (…) syn Laertesa był wspaniałym mężczyzną. Wysokiego wzrostu, kark miał potężny, pierś szeroką, barki rozłożyste, lędźwie i nogi mocne. Czarne włosy opadały mu na ramiona w bujnych, wijących się kędziorach.” Odyseusz poruszał się zdecydowanym krokiem, a jego mowa Mowa przemówienie; tradycyjny gatunek retoryczny, obejmujący utwory przeznaczone do bezpośredniego wygłoszenia. Występuje w różnych odmianach w zależności od celu i okoliczności wystąpienia ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich była stanowcza. Cechy te ujawniają się, gdy Odys walczył na wojnie trojańskiej.

Król Itaki miał silny charakter. Cechowała go, m. in. konsekwentność - zawsze realizował swoje cele i trzymał się swoich zasad. Dzięki temu nigdy nie ulegał obcym wpływom. Z konsekwencji Odyseusza wzięły się także dwie inne cechy jego charakteru-wierność i wytrwałość. Bohater powracał do swej Itaki mimo wielu przeszkód jakie napotykał na swojej drodze (był wytrwały), a także oparł się „czarowi miłości” nimfy Nimfy w mitologii greckiej istoty pośrednie między ludźmi i bogami: najady - boginki wód lądowych, oready - boginki górskie, lejmoniady - boginki łąk, driady - boginki lasów, hamadriady - boginki ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Kalipso Kalipso Homer Odyseja, bohaterka epizodyczna; pięknowłosa nimfa, córka Atlasa, mieszkanka rajskiej wyspy Ogigii. Trzymała u siebie Odysa przez siedem lat, nie chcąc go puścić. Mimo że nimfa była ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum i czarodziejki Kirke Kirke Homer Odyseja, bohaterka epizodyczna; czarodziejka, córka Heliosa, siostra Ajetesa. Zamieszkiwała na wyspie Ajai. Posługując się ziołami, umiała oswajać lwy, tygrysy i inne dzikie zwierzęta. ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum (pozostał wierny swojej żonie Penelopie). Ważną cechą charakteru Odysa była odwaga, gdyż w znacznym stopniu od niej zależały postawy i reakcje bohatera w różnych sytuacjach. O odwadze Odysa świadczy wiele jego czynów, m. in. udział w wojnie trojańskiej, wizyta w pieczarze Polifema, pobyt w Hadesie. Odyseusz był osobą bardzo inteligentną i pomysłową. Potrafił rozwiązywać „beznadziejne” problemy i umiał wybrnąć z każdej sytuacji. Dzięki swej inteligencji i pomysłowości wymyślił podstęp z koniem trojańskim, znalazł sposób na ponowne przejęcie władzy na Itace i bezpieczne przepłynięcie koło wyspy syren, a także udało mu się uciec z niewoli u Polifema. Odyseusz, jako władca i dowódca armii był bardzo rozsądny, co w pewnym stopniu wynikało z jego inteligencji. Inna cecha Odysa, która po części miała źródło w jego inteligencji to zdecydowanie. Bohater potrafił błyskawicznie ocenić sytuację i kierując się rozumem wybrać najlepsze wyjście. Gdy ktoś uraził uczucia Odyseusza, podejmowane przez niego decyzje nie były zbyt rozważne, ponieważ poszukując najlepszego rozwiązania kierował się emocjami, a nie rozumem. Odyseusz kochał swoją ojczyznę i rodzinę-był patriotą. Kiedy trafił na Ogigiię, nimfa Kalipso spełniała wszystkie jego zachcianki. Mimo to tęsknił za żoną, synem, Itaką. Pragnął jak najszybciej wrócić swego kraju, gdyż w żadnym innym miejscu nie mógł i nie chciał zbudować domu. Odys nigdy nie przestawał być królem - cechowała go duma. Kiedy uciekł z pieczary Polifema zaczął się przechwalać: „Słuchaj, cyklopie, jeśli ktokolwiek Ktokolwiek B. Leśmian Przygody Sindbada Żeglarza, bohater epizodyczny, fantastyczny; postać z pomnika na szczycie Magnetycznej Góry. Był niegdyś burmistrzem w mieście poetów. Został nim, bo ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum zapyta, kto cię oślepił, powiedz: ten, co zburzył Troję, syn Laertesa!” Król Itaki pragnął wieść spokojne życie rodzinne na Itace. Nie wiadomo jaki był jego główny cel życiowy. Najważniejszymi wartościami dla Odysa były ojczyzna i rodzina. Bohater mocno w nie wierzył. Przed wojną trojańską i po powrocie do Itaki Odyseusz posiadał bardzo pozytywny stosunek do życia. W trakcie wojny i podczas podróży powrotnej bohater zapewne miewał okresy duchowego załamania, jednak nigdy nie zatracił sensu życia i nie użalał się nad swoim losem. Z natury Odyseusz miał łagodne usposobienie. Jeżeli jednak coś go bardzo zdenerwowało wpadał w furię i tracił nad sobą kontrolę. Nikt nie był wtedy w stanie go odwieść od osiągnięcia obranego celu (ta cecha Odyseusza ujawniła się np. gdy „z zimną krwią” zabił zalotników w swoim pałacu na Itace). Bohater bardzo gwałtownie reagował, jeżeli ktoś uraził jego uczucia-gdy dowiedział się, że Kirke zamieniła jego załogę w świnie, natychmiast poszedł stawić jej czoła. Król Itaki miał choleryczny temperament, gdyż jego reakcje uczuciowe były szybkie, silne i długotrwałe. Odyseusz posiadał postawę otwartą w relacjach z otoczeniem. Zawsze miał wspólną płaszczyznę porozumienia z osobą, z którą się komunikował - rozumiał wszystkich i wszyscy rozumieli jego.

Żadna z postaci występujących w micie „Tułaczka Odyseusza” nie wyraża bezpośredniej opinii o Odysie. Posejdon Posejdon Homer Odyseja, bohater epizodyczny; bóg mórz i oceanów, opiekun żeglarzy i rybaków, syn Kronosa i Rei, brat Dzeusa i Hadesa. Prześladuje Odyseusza, nie pozwalając mu wrócić do Itaki. ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum nienawidził Odyseusza za to, że zniszczył jego ukochane miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
- Troję. Jego syn  Polifem Polifem Homer Odyseja, bohater epizodyczny; jednooki Cyklop, potężny, ogromny syn Posejdona. Został oślepiony przez Odyseusza, gdy ten uwięził go wraz z towarzyszami w swojej jaskini. Odys wraz ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum także był wrogo nastawiony do Odysa, gdyż ten okaleczył go. Cyklop rzucił klątwę na Odysa modląc się do swego ojca słowami: (…) spraw, aby Odys grodoburca nie wrócił do domu. A jeśli mu przeznaczone wrócić do ziemi ojczystej, niechaj późno przybędzie i w nędzy, straciwszy wszystkich towarzyszy, na cudzym okręcie, a w domu niech go spotka niedola.” Nimfa Kalipso i czarownica Kirke zakochały się w Odyseuszu. Oczarowała ich postać bohatera. Ich miłość nie była jednak szczera, gdyż w rzeczywistości chciały zrobić z króla Itaki swoją „maskotkę”. Książęta Feaccy uznali Odyseusza za herosa. Ofiarowali mu dary bogatsze od zdobyczy Trojańskiej i pomoc w dotarciu do Itaki. Inteligencja Inteligencja S. Wyspiański Wesele, bohater zbiorowy
Suma postaw bohaterów Wesela tworzy, krytycznie przez poetę ujęty, obraz inteligencji polskiej końca XIX w. Wyspiański atakuje głównie ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Odysa wzbudzała entuzjazm u Ateny. Bogini pomagała mu dobrnąć do Itaki. Udzielała mu cennych porad, a także „usuwała” niektóre przeszkody z jego drogi, np. wyzwoliła go z miłosnej niewoli u Kalipso.

Odyseusz, tak jak każdy człowiek, posiadał zarówno wady jak i zalety. Uważam, iż dużą zaletą bohatera była umiejętność szybkiego podejmowania rozsądnych decyzji.

Król Itaki był też doskonałym mówcą i zręcznym dyplomatą, co także zasługuje na pochwałę.

Odys mądrze zarządzał swoją armią, co zapewne w pewnym stopniu przyczyniło się do zwyciężenia Trojan. Konsekwencja Odyseusza wzbudza podziw. Król Itaki wracał do swej ojczyzny mimo, że ciążyła na nim klątwa i prawie wszyscy bogowie wrogo się do niego ustosunkowali. Według mnie największą zaletą Odyseusza była umiejętność praktycznego wykorzystania przez niego olbrzymiego potencjału swojej inteligencji. Dzięki zdolności tej bohater obmyślił podstęp z koniem trojańskim, który przyczynił się do zajęcia Troi.

Król Itaki wpadał w furię, gdy ktoś uraził jego uczucia. Działania, które wtedy podejmował czasem wykraczały poza wszelkie granice moralności (zabicie zalotników). Była to jego największa wada. Poza tym Odys zbyt pysznił się w niektórych sytuacjach, przez co wpadał w tarapaty.

Postać Odyseusza wzbudził we mnie podziw. Zespół niektórych jego cech Cech organizacja zawodowa rzemieślników w miastach średniowiecznych. Na zachodzie Europy cechy powstały w X-XII w. Ich celem była obrona interesów rzemiosła i praw członków. Organizowały także ... Czytaj dalej Słownik historyczny wewnętrznych utworzył obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich idealnego obywatela, męża i ojca.