Co to jest?

Romanizacja to proces polegający na rozpowszechnianiu się kultury rzymskiej i języka łacińskiego na podbitych przez Rzymian terenach. Proces ten miał dominujący wpływ na kształt Cywilizacji Zachodu.

Korzyści romanizacji

Odgrywała istotną rolę w życiu mieszkańców. Dzięki identyfikowaniu się z państwem rzymskim można było mieć łatwiejszy dostęp do wybranych karier, a także lepszego życia.

Romanizacja – proces dobrowolny

Nigdy nie była narzucana siłą, choć są wyjątki takie jak prześladowania chrześcijan i żydów. W innych przypadkach była ona aktem dobrowolnym.

Język towarzyszący romanizacji

Językiem ojczystym Rzymian szybko stała się łacina. Wraz z rozwojem terytorialnym państwa rzymskiego, język ten zwiększał swój zasięg. W krótkim czasie stał się drugim językiem (po grece) regionów nad Morzem Śródziemnym.

Romanizacja a prawa obywatelskie

Jednym z elementów romanizacji była polityka nadawania praw obywatelskich mieszkańcom. Dzięki otrzymaniu tego tytułu można było liczyć na awans społeczny najpierw do stanu ekwickiego, a później senatorskiego. Istotny był rok 212 n.e., kiedy cesarz rzymski Karakalla nadał obywatelstwo wszystkim wolnym mieszkańcom imperium.

Etapy romanizacji

Początkowo romanizacji ulegały północne tereny Italii. Do intensywnego wzrostu zasięgu kultury rzymskiej w dużej mierze przyczyniły się wojny punickie. Ludy barbarzyńskie zamieszkujące bardziej zachodnią część imperium uległy największej romanizacji. Natomiast wschodnia część przejęła kulturę grecką. Cywilizacja wschodu Imperium Rzymskiego nie znała łaciny, ale za to cechowała się większym intelektualizmem i bardziej mistycznym typem religijności niż cywilizacja rzymska. Utrudniało to romanizację wschodu. Wyjątkiem są tereny bezpośrednio przyległe do Grecji. Nie tylko wschód nie ulegał romanizacji, ale również wiele terenów zachodnich, szczególnie dzikich i peryferyjnych. Mowa przede wszystkim o północnej Hiszpanii, Brytanii i północnej Galii.

Znaczenie romanizacji

Romanizacja miała ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa rzymskiego. Łączyła państwo, integrując mieszkańców we wspólnym losie. Budziła poczucie przynależności do kraju. Mieszkańcy imperium identyfikowali się z kulturą i wierzeniami Rzymu. Prawdopodobnie dzięki temu państwo istniało tak długo.