Saturn jest ponad 95 razy cięższy od Ziemi, a jego masa wynosi 5×1026 kg.

Pole powierzchni tego gazowego olbrzyma wynosi 4,27×1010 km2.

Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni planety wynosi około 140 kPa.

W atmosferze Saturna znajdziemy oprócz wodoru i helu także amoniak i metan.

Saturn posiada 50 naturalnych satelitów.

Odległość od środka planety do jej biegunów wynosi 54 555 km.

Odległość od środka planety do krawędzi równika wynosi zaś 60 335 km.

Powierzchnia planety jest spłaszczona w okolicach biegunów w stosunku 1:10,4.

Ekscentryczność orbitalna planety wynosi 0,056.

Objętość Saturna wynosi 7,46×1014 km3 i jest 688,79 razy większa od objętości zajmowanej przez naszą planetę.

Płaszczyzna orbity Saturna nie pokrywa się z płaszczyzną ekliptyki układu Słonecznego i jest do niej nachylona pod kątem 2° 29' i 22" .

Oś symetrii planety nie jest prostopadła do płaszczyzny orbity, kąt nachylenia wynosi 26° i 44' .

Druga prędkość kosmiczna, która pozwala opuścić saturiańskie pole grawitacyjne wynosi 35,49 km/s.

Jeden pełny obieg wokół Słońca trwa prawie 29,5 lat.

Ruch obrotowy wokół własnej osi symetrii trwa natomiast 10 godzin i prawie 15 minut.

Uśredniony okres obiegu Saturna wokół Słońca, w którym powtarza się wzajemna konfiguracja tych dwóch obiektów dochodzi do 378 dni.

Gęstość planety zmienia się w zależności od odległości od centrum, średnia wartość wynosi 0,69 g/cm3

Średnia temperatura powierzchniowa tego gazowego olbrzyma dochodzi do -143 K.

Przyciąganie ziemskie w okolicach równika równa się 8,96 m/s2.

Zdolność odbicia promieni słonecznych, tzw. albedo - 0,46, zatem wielkość gwiazdowa Saturna osiąga maksimum w -2,5 magnitudo, minimum zaś w -1,4 magnitudo.

Peryhelium planety jest w odległości ponad 9 jednostek astronomicznych od Słońca.

Aphelium Saturna zaś to 10 jednostek astronomicznych.

Natomiast średnia odległość miedzy tymi obiektami wynosi ponad 9,5 jednostek astronomicznych.

Najbliżej w stosunku do Ziemi Saturn znajduje się w odległości 1 653 000 000 km.

Prędkość orbitalna planety waha się między 10,18 km/s a 9,14 km/s, średnia zaś wynosi około 9,64 km/s