Siła ciężkości:

Siła wyporu:

Ciśnienie:

Ciśnienie hydrostatyczne:

Gęstość:

DYNAMIKA

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym:

Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnym prostoliniowym:

Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym:

Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z prędkością początkową:

Prędkość w ruchu po okręgu:

I zasada dynamiki Newtona: jeżeli  to  lub

II zasada dynamiki Newtona:  oraz

III zasada dynamiki Newtona:

Zasada zachowania pędu:  to

Zachowanie pędu w zderzeniu niesprężystym:

Moment siły:

Warunek równowagi dźwigni dwuramiennej:

Siła grawitacji:

Siła dośrodkowa:

Praca, moc i energia

Praca wykonana przez układ:

Moc układu:

Energia potencjalna grawitacji:

Energia kinetyczna:

Siła sprężystości:

Energia potencjalna sprężystości:

Energia całkowita:

Współczynnik tarcia:

Termodynamika

I zasada termodynamiki: zmiana energii wewnętrznej:

Ciepło pobrane/oddane przez ciało podczas zmiany temperatury:

Ciepło topnienia, ciepło parowania:

Elektrostatyka

Natężenie prądu elektrycznego:

Pojemność kondensatora:

Siła Coulomba:

Natężenie pola elektrycznego:

Ładunek elektronu:

Prąd elektryczny

Praca wykonana przez prąd elektryczny:

Moc prądu elektrycznego:

Opór elektryczny:

I prawo Kirchoffa:

II prawo Kirchoffa dla obwodów zamkniętych: