Powierzchnia zdefiniowana jest geometrycznie jako przestrzeń dwuwymiarowa. Powierzchnia może być płaska (płaszczyzna) lub dowolnie zakrzywiona (powierzchnia kuli lub walca). Powierzchnie mierzy się zwyczajowo w jednostkach kwadratowych, to znaczy kwadratach jednowymiarowych miar długości. Podstawowa jednostką powierzchni w układzie jednostek standardowych SI jest jeden metr kwadratowy (m2), będący pochodną jednostka metra. Zdefiniowany jest jako powierzchnia kwadratu o boku jednego metra na płaszczyźnie.

Inne jednostka powierzchni

Jednostka

skrót

przeliczniki

1 eksametr kwadratowy

1 Em2

1000000000000000000000000000000000000 m2 = 1036 m2

1 petametr kwadratowy

1 Pm2

1000000000000000000000000000000 m2 = 1030 m2

1 terametr kwadratowy

1 Tm2

1000000000000000000000000 m2 = 1024 m2

1 gigametr kwadratowy

1 Gm2

1000000000000000000 m2 = 1018 m2

1 megametr kwadratowy

1 Mm2

1000000000000 m2 = 1012 m2

1 kilometr kwadratowy

1 km2

1000000 m2 = 106 m2

1 hektometr kwadratowy

(1 hektar)

1 hm2

(1 ha)

10000 m2 = 104 m2

1 metr kwadratowy

1 m2

1 m2

1 decymetr kwadratowy

1 dm2

0,01 m2 = 10-2 m2

1 centymetr kwadratowy

1 cm2

0,0001 m2 = 10-4 m2

1 milimetr kwadratowy

1 mm2

0,000001 m2 = 10-6 m2

1 mikrometr kwadratowy

1 mm2

0,000000000001 m2 = 10-12 m2

1 nanometr kwadratowy

1 nm2

0,000000000000000001 m2 = 10-18 m2

1 pikometr kwadratowy

1 pm2

0,000000000000000000000001 m2 = 10-24 m2

1 femtometr kwadratowy

1 fm2

0,000000000000000000000000000001 m2 = 10-30 m2

1 attometr kwadratowy

1 am2

0,000000000000000000000000000000000001 m2 = 10-36 m2

1 ar

1 a

100 m2