Własności fizyczne:

  • Bezbarwny, bezwonny gaz
  • Bez smaku
  • Jest niepalny i nie podtrzymuje palenia
  • Słabo rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne

Tlenek ten można bardzo łatwo rozpoznać, używając wody wapiennej. Do naczynia z Ca (OH)2 wprowadza się rurkę z gazem. Jeśli gazem jest CO2 następuje zmętnienie wody wapiennej.

Występowanie

Tlenek węgla (IV), inaczej dwutlenek węgla, jest jednym ze składników powietrza, który występuje w różnej ilości.

Jego naturalne pochodzenie wiąże się też z oddychaniem organizmów żywych.

Ponadto duże ilości tego gazu powstają podczas spalania związków organicznych: benzyny, gazu ziemnego czy węgla.

Zastosowanie:

  • W produkcji gazowanych napojów
  • W produkcji gaśnic
  • W chłodnictwie (jako suchy lód)