Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka chemicznego o takiej samej liczbie atomowej, ale o różnej liczbie masowej.

Zastosowanie izotopów

Charakterystyka

znakowanie izotopowe

Metoda diagnozowania chorób, wykorzystująca promieniowanie radioaktywnego izotopu (radioizotopów).

defektoskopia

Stosowane w przemyśle izotopy umożliwiają zarejestrowanie wad produktów metalowych.

datowanie radiowęglowe

Dzięki zastosowaniu izotopu węgla można dość dokładnie określić wiek różnych obiektów.

grubościomierze

Izotopy są tanim źródłem promieniowania, które można wykorzystać w  przemysłowych miernikach grubości.

medycyna

Izotopy jodu i potasu stosowane są w diagnozowaniu chorób wewnętrznych; niektóre stosuje się m.in. w terapiach onkologicznych.

 

Zjawisko promieniotwórczości (radioaktywności) jest dosyć rozpowszechnionym zjawiskiem. Polega ono na samorzutnym rozpadzie jąder atomowych niektórych pierwiastków, lub na rozszczepieniu na dwa różne pierwiastki. Wyróżnia się 2 rodzaje radioaktywności:

  • naturalna- pierwiastki samoczynnie ulegają rozpadowi;
  • sztuczna- napromieniowanie trwałych pierwiastków neutronami (najczęściej w reaktorze jądrowym).

ODKRYCIE PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Przenikanie promieni przez nieprzezroczysty materiał zostało określone przez Marię Skłodowską- Curie mianem promieniotwórczości. W 1898 roku odkryła wraz z mężem Pierre’ em Curie dwa nowe  pierwiastki: rad i polon.

SZTUCZNA PROMIENIOTWÓCZOŚĆ

Odkrywcami sztucznej promieniotwórczości było małżeństwo:      Irène Joliot-Curie i Frédéric Joliot-Curie, którzy w 1934 roku odkryli to zjawisko, za co otrzymali Nagrodę Nobla.

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA

Badania nad fluorescencją niektórych substancji zaprowadziły Antoine’ a Becquerela wcześniej nieznanego zjawiska. Polega ono na tym, że promieniotwórcze pierwiastki niezależnie od pochodzenia ciągle i samorzutnie wysyłają promieniowanie, Bez uprzedniego naświetlania. W 1903 roku, wraz z Marią i Piotrem Curie otrzymał Nagrodę Nobla.

 

PROMIENIOWANIE X

W 1895 roku Wilhelm Roentgen odkrył niespotykane, niewidzialne promienie, które przenikają przez drewno, papier, szkło, etc.             W styczniu 1896 roku aparaty Roentgena trafiły do użytku, co upowszechniło badania w tej dziedzinie.

KATASTROFA W ATOMOWA

Radioaktywność może stanowić dla człowieka zagrożenie wynikające ze skażenia środowiska substancjami promieniotwórczymi. Doskonałym przykładem obrazującym obawy i nadzieje ludzi związane z promieniotwórczością jest elektrownia jądrowa. W ostatnich latach dał się zaobserwować narastający sprzeciw społeczeństwa przeciwko energetyce jądrowej. Niewątpliwie jest on spowodowany skutkami składowania odpadów radioaktywnych oraz skutkami awarii reaktorów atomowych, np. w 1986 roku w Czarnobylu.